Ēni māžojas / Die Schatten spuken

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Subjects


Text items

  Display title Collected by Provided by Place of recording
140301001 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301002 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301003 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301004 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301005 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301006 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301007 Ēni māžojas / Die Schatten spuken V. Krasovska Jēkabpils
140301008 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Teodors Klemenss
140301009 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Vēra Zaharska P. Rozlovskis Rozentavas pagasts
140301010 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Pēteris Ozoliņš Gulbene
140301011 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Anss Lerhis-Puškaitis Elīze Ģedule Džūkste
140301012 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Anss Lerhis-Puškaitis Elīze Ģedule Džūkste
140301013 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Jūlijs Egle Gulbene
140301014 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Ziediņš
140301015 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Fr. Pārupis Zante
140301016 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte)
140301017 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Jānis Biezais Jaungulbene
140301018 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Frīda Jākobsone Cesvaine
140301019 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140301020 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140301021 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140301022 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa
140301023 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140301024 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Kārlis Bika Gaujiena
140301025 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Mārtiņš Celmiņš Lubāna
140301026 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Andrejs Vaskis Tukums
140301027 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140301028 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301029 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Pēteris Abuls (Tālivaldis) Švarcmuiža, Rīga
140301030 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301031 Ēni māžojas / Die Schatten spuken J. Jēģeris Ape
140301032 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Kārlis Corbiks Mārtiņš Jukums Jaunsaules pagasts
140301033 Ēni māžojas / Die Schatten spuken J. Atteka I. Lankava Nīca
140301034 Ēni māžojas / Die Schatten spuken J. Vīksne K. Kalne Nīca
140301035 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Puriņa Smiltene
140301036 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Andrejs Vaskis Mārciena
140301037 Ēni māžojas / Die Schatten spuken K. Vieglais A. Bodnieks Krapes pagasts
140301038 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140301039 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140301040 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301041 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Maiga Streņģe Nīca
140301042 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Milda Mālmeistere Nurmuiža
140301043 Ēni māžojas / Die Schatten spuken J. Luters Otaņķi
140301044 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Ņīna Gruzna Stukmaņi
140301045 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Nezināms Talsi
140301046 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Andrejs Vaskis Tukums
140301047 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140301048 Ēni māžojas / Die Schatten spuken A. Jurķis Nīca
140301049 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
140301050 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140301051 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Nezināms Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
140301052 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140301053 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140301054 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301055 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Arvīds Aizsils Aina Brāka Meirāni
140301056 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140301057 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140301058 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Z. Cukure Limbaži
140301059 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Blomes pagasts
140301060 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140301061 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140301062 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140301063 Ēni māžojas / Die Schatten spuken E. Kurme Strenči
140301064 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301065 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301066 Ēni māžojas / Die Schatten spuken V. Akmentiņš Zvidzienas apkārtne
140301067 Ēni māžojas / Die Schatten spuken E. Poriete Lubāna
140301068 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Jānis Alberts Jansons Vandzene
140301069 Ēni māžojas / Die Schatten spuken H. Krastiņa Rīga
140301070 Ēni māžojas / Die Schatten spuken V. Akmentiņš A. Akmentiņa
140301071 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140301072 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Kārlis Bika Gaujiena
140301073 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140301074 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301075 Ēni māžojas / Die Schatten spuken M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox