Dievs rada pasauli

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Senāk tur, kur tagad Puzes ezers, bijušas pļavas. Reiz siena laikā, kad pļavā bijis daudz cilvēku, atjājis vecītis uz balta zirga. Vecītis iesaucies: "Mūciet, ļaudis, Lubāns nāk!". Tad vecais paņēmis siena sauju, noslaucījis zirgu un aizgājis. Tūliņ pie debesim parādījies mākonis, kas nokritis un pārvērties par ezeru. Visi pļavā atrodošies cilvēki noslīkuši, izņemot tos, kas tūliņ paklausījuši vecā vīra brīdinājumam. Vecais esot bijis pats Dievs.

Ezerā sastopamas zivis — stintes, kuŗām sviedru piegarša. Tās esot cēlušās no tās siena saujas, ko vecais iemetis ezerā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox