Kādēļ mazi bērni neiet kājām / Warum kleine Kinder nicht laufen können

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Sērpils
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kad Dievs visu dzīvu radību bija beidzis radīt, tad daudzi nāca apvaicāties pie viņa: cik ilgi būšot savus maziņos auklēt? Nu vecais Tēvs darījis īsi: saaicinājis visus dzīvniekus pie vienas mājas un teicis: lai metot ikkuŗš savu bērnu pār šo mājas jumtu. Visi dzīvnieki tūliņ tā darījuši un kuŗš vien savu bērnu pārmetis, tam tūdaļ bērns staigājis, tikai cilvēks nemetis — tas lutinādams žēlojis savu bērnu: būšot sviedienā nosisties, par kropli palikt — nelaidis ne par ko no klēpja ārā. Lūk, tādēļ vēl šodien cilvēku bērni trīs gadi klēpī auklējami. Als Gott alle Lebewesen geschaffen hatte, kamen viele zu ihm und fragten ihn, wie lange ein jedes von ihnen seine Kleinen wiegen müsse. Der Vater (=Gott) beschloss kurzerhand Folgendes: Er rief alle Lebewesen zusammen und hieß sie, ihre Kleinen über das Dach eines Hauses zu werfen. Alle Tiere gehorchten ihm: Und, sobald eines von ihnen sein Junges über das Dach geworfen hatte, stellte es sich auf die Beine und konnte gleich laufen. Nur der Mensch gehorchte Gott nicht: Er verwöhnte sein Kind und war besorgt, es könne sich ja beim Werfen totschlagen oder zum Krüppel werden. Er ließ es für keinen Preis aus seinem Schoß. Deshalb muss man Menschenkinder noch heutigen Tages drei Jahre lang auf dem Schoß wiegen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox