Dievs nospriež mūža gaŗumu / Gott bestimmt die Dauer des Lebens

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Kapiņu pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kad Dievs bija radījis zemi, gaisu, ūdeni, sauli, mēnesi un citus spīdekļus, tad viņš arī radīja pirmos cilvēkus un dzīvniekus. Kad pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, un augstākie dzīvnieki ieraudzīja pasauli, viņi griezās pie Dieva un vaicāja, kas katram būs jādara pasaulē dzīvojot. "Kas man būs jādara?" jautāja zirgs Dievam. "Tu būsi paklausīgs cilvēkam, tev būs jākalpo cilvēkam; jāvelk lieli smagi vezumi, ātri jāskrien. Bet ja tu viņam nepaklausīsi, tad viņš tevi sitīs ar pātagu vai ar rīksti," atbildēja Dievs. "Bet cik ilgi man būs jādzīvo?" jautāja atkal zirgs. "Piecdesmit gadu," atbildēja Dievs. "Vai, vai cik daudz! Vai nevarētu mazāk?" lūdzies zirgs Dievam. "Nu ja tu baidies, ka tev ir grūti jāstrādā un ilgi jādzīvo, tad tu man dzīvosi tā apmēram ap 25 gadiem," pasacīja Dievs zirgam. "Bet cik tad man ilgi būs jādzīvo?" jautājis suns Dievam. "Tu dzīvosi man piecdesmit gadu," atteica Dievs. "Bet kas man būs jādara?" jautāja suns. "Tev vajadzēs būt paklausīgam cilvēkam, būs jāsargā viņš pats, kā arī viņa manta, tad jāsēd visu nakti aukstumā un jāsalst, kamēr tavs saimnieks guļ." — "Ai, ai, cik daudz! Vai nevarētu mazāk?" — "Nu, ja tu tā gribi, tad dzīvosi kādus 15 gadus, " piekāpies Dievs. Te no kādas malas atskrien arī cūka un jautā: "Cik man ilgi būs jādzīvo?" — "Tu dzīvosi 25 gadi," atbildēja Dievs. "Bet kas man būs jādara?" prasījusi cūka tālāk. "Tev darba nebūs, tu būsi uzbāzīga, nepieklājīga, netīra, vāļāsies pa dubļiem un vairāk nekā," pastāstīja cūkai Dievs. "Ai, ai, cik ilgi man būs jādzīvo! Vai nevarētu mazāk?" prasījusi cūka. "Jums te viss ir slikti. Tad tev mūžs nebūs noteikts, cilvēks tevi kaus ēšanai," atteica Dievs sadusmojies. "Bet cik ilgi man būs jādzīvo?" beidzot jautāja pirmais cilvēks. "Tu dzīvosi 50 gadu, " atbildēja Dievs. "Kas man būs jādara?" jautāja atkal cilvēks. "Tu būsi visu dzīvnieku valdnieks. Tu ej, vairojies, piepildi pasauli un dari to sev paklausīgu! Tev ir dota balss, lai tu varētu ar dziedāšanu slavēt Dievu, savu radītāju. Tev ir arī dots prāts, lai tu varētu savu radītāju saprast," pateica Dievs. "Mīļais Dieviņ, kāpēc tu tik maz man devi dzīvot, vai nevarētu vairāk?" lūdzās cilvēks. "Ja tu tā gribi, tad tu varēsi dzīvot pāri par simtu gadu," atkal skaidroja Dievs. "Paldies, mīļais Dieviņ!" pateicies cilvēks un aizgājis darīt savus uzdevumus. Nachdem Gott die Erde, die Luft, das Wasser, die Sonne, den Mond und andere Himmelslichter erschaffen hatte, schuf er auch die ersten Menschen und die Tiere. Als Adam und Eva, die ersten Menschen, und die höheren Tiere das Licht der Welt erblickten, wandten sie sich an Gott und fragten ihn, was jeder von ihnen in dieser Welt für Aufgabe haben werde. "Was werde ich tun müssen?" Fragte das Pferd Gott. "Du wirst dem Menschen gehorchen und ihm dienen müssen: Du wirst schwere Fuhren ziehen und schnell laufen müssen. Solltest du ihm nicht gehorchen wollen, wird er dich mit einer Peitsche oder mit einer Rute schlagen," antwortete Gott.

"Aber wie lange werde ich leben müssen?" Wollte das Pferd weiter wissen. "Fünfzig Jahre," antwortete Gott. "Oh, oh, so viele Jahre! Könnten es nicht weniger sein," flehte das Pferd Gott an. "Nun, wenn du davor Angst hast, schwer zu arbeiten und dann noch lange zu leben, so wirst du mir etwa 25 Jahre lang leben," antwortete Gott dem Pferd. "Aber wie lange werde ich denn leben müssen", fragte der Hund Gott. "Du wirst auch 50 Jahre leben, " gab Gott zur Antwort. "Und was werde ich tun müssen?" Wollte der Hund wissen.

"Auch du wirst dem Menschen gehorchen müssen und sowohl ihn selbst als auch seine Habe bewachen und nachts draußen frieren, während er schlafen wird." "Au, au, und dann so viele Jahre! Könnte ich nicht weniger bekommen?" "Nun, wenn das dein Wunsch ist, so werde ich dir 15 Jahre geben", gab Gott nach.

Auf einmal rannte auch das Schwein herbei und fragte:

"Und wie lange werde ich leben müssen?"

"Du wirst 25 Jahre lang leben," antwortete Gott.

"Aber was werde ich tun müssen?" Fragte das Schwein. "Du wirst nicht arbeiten müssen, du wirst nur aufdringlich, unhöflich und schmutzig sein und dich im Schlamm wälzen müssen, weiter Nichts" erzählte Gott dem Schwein.

"Oh weh, oh weh, und dann muss ich so lange leben? Könnte ich nicht weniger Jahre bekommen?"

Fragte das Schwein.

"Ihr findet alles schlecht!" Erzürnte sich Gott. "Dann will ich deine Lebensdauer nicht bestimmen: Der Mensch soll dich schlachten und essen."

"Aber wie lange werde ich leben müssen?" Fragte schließlich der erste Mensch. "Du wirst 5o Jahre leben," antwortete Gott.

"Und was werde ich tun müssen?" Wollte der Mensch wissen.

"Du wirst Herrscher über alle Tiere sein. Geh, vermehre dich, fülle die Erde und mache sie dir untertan! Dir ist eine Stimme gegeben, damit du singen und Gott, deinen Schöpfer, loben kannst. Du hast auch Verstand bekommen, um deinen Schöpfer begreifen und verstehen zu können," teilte ihm Gott mit.

"Liebes Gott, warum hast du mir aber dann eine so kurze Lebensdauer bestimmt, könnte ich nicht länger leben?" Flehte der Mensch Gott an.

"Nun, wenn du willst, so wirst du auch über hundert Jahre alt werden," erklärte ihm Gott.

"Habdank, hab Dank, lieber Gott", bedankte sich der Mensch und eilte davon, seine Aufgaben zu übernehmen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox