Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Bērzaune
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Agrāk cilvēkam nemaz nevajadzējis tik daudz maizes dēļ pūlēties un zūdīties. Tad labības stiebriem jau no pirmās posmas augušas gaŗas vārpas visapkārt cita pie citas. Bet reiz viena sieva neprātībā noslaucījusi ar maizes riecienu netīru galdu. Dievs par to sadusmojies un nemaz negribējis maizes vairs dot. Nu bijuši nagos. Bet suns izlīdzējis: aizgājis pie Dieva un lūdzies un lūdzies, lai taču piešķiŗot cilvēkiem atkal maizi, kā agrāk, citādi arī viņam jānomirstot badā. Dievs teicis: "Nu, labi! Es zinu, ka tu neesi vainīgs, tādēļ ej tīrumā un kod labības stiebru pušu; cik lielu gabalu izkodīsi, tik gaŗu vārpu piešķiršu katram stiebram. Bet tā maize tad piederēs tev." Tā noticis. Bet vēlāk cilvēki gājuši pie suņa lūgties, lai atmetot kādu tiesu no savas maizes. Suns labsirdībā atbildējis: "Še, ņemiet visu manu maizi! pagatavojiet, izcepiet, gan tad dabūšu, cik pašam gribēsies." Früher, hatten es die Menschen nicht nötig, sich um des Brotes willen abzuquälen und zu sorgen. Da wuchsen den Roggenhalmen schon vom ersten Knoten an rund um lange Ähren, ein neben der anderen. Einmal aber rieb eine Frau in ihrem Unverstand mit einer Brotschnitte einen schmutzigen Tisch ab. Darüber erzürnte Gott und wollte überhaupt kein Brot mehr geben. Da war man in Nöten. Aber der Hund brachte Hilfe er ging zu Gott und bat und flehte, er möge doch den Menschen wieder Brot spenden wie früher, sonst werde auch er Hungers sterben müssen. Gott sagte: "Nun gut, ich weiß, dass du keine Schuld hast, geh daher auf den Acker und zerbeiß einen Roggenhalm: wie groß das Stück sein wird, das du abbeißt, eine so lange Ähre soll jeder Halm tragen. Und das Brot soll dann dir gehören." So kam es. Später aber gingen die Menschen zum Hund und baten, er solle ihnen etwas von seinem Brot abtreten. Der gutherzige Hund antwortete: "Hier, nehmt all mein Brot. Bereitet und backt ihr es, dann werde ich schon bekommen, soviel ich brauche."
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox