Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos rudziem augušas ļoti gaŗas vārpas, tā ka salmu nemaz nebijis: no augšas līdz zemei bijusi viena pati vārpa. Tad ļaudis par to kurnējuši, ka nemaz nedabūjot salmu lopiem, jumtiem un citām vajadzībām. Dievs par kurnētājiem sadusmojies un nu nākamos gados auguši salmi vien, vārpu nemaz. Tad suns lūdzis Dievu, lai jel audzējot vārpas, ja ne lielākas, tad vismaz tādas, kā šā astes gals. Dievs suņa lūgumu paklausījis: audzējis vārpas tikai suņa astes gala lielumā. No tā laika cilvēkiem ar tādām vārpām vien jāpārtiek. Bet veci ļaudis saka: šīs vārpas esot suņa daļa, tāpēc suņam nekad nedrīkstot maizes liegt. In alten Zeiten hatte der Roggen so lange Ähren, dass von dem Halm kaum etwas zu sehen war: Er war von oben bis unten eine Ähre. Da begannen die Leute zu murren: sie hätten kein Stroh für das Vieh, für die Dächer und für andere Dinge. Gott erzürnte

sich über die Unzufriedenen und ließ in den nächsten Jahren nur Halme allein und keine Ähren wachsen. Der Hund aber bat Gott, wieder Ähren wachsen zu lassen, und wenn schon nicht längere, so wenigstens so lange wie sein Schwanzende. Gott hörte auf die Bitte des Hundes: Er ließ die Ähren nur so lang wachsen wie das Schwanzende des Hundes. Seit der Zeit müssen die Menschen mit solchen Ähren auskommen. Alte Leute aber sagen, diese Ähren seien der Anteil des Hundes, deshalb dürfe man dem Hund nie Brot verweigern.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox