Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lubeja
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Agrāk druvas izdeva tik bagātus augļus, ka visi varēja bez pūlēm, bez darba uzturēties: jo viss labības stiebrs bijis vārpā — plika salma nemaz. Cilvēki, tad tādos labumos dzīvodami, palika par daudz ļauni, bezdievīgi un palaidās visādos netikumos. Tad Dievs apskaitās un lika druvām, lai vairs ne grauda galiņa neaudzinot — salmi vien lai esot. Nu bija briesmīgi bada laiki: nevienam pašam nebija ne mazākās maizes drumstaliņas ko ēst, visi mira badā. Ar sunīšam tāds pats bads jāredz. Bet sunītis gaudoja, lūgdams Dievu tik žēli, ka Dievs par sunīti apžēlojās un nometa maizes kukulīti zemē. Kukulītis ritēja naski vien uz priekšu un sunītis dzinās tam pakaļ, ko nagi nesa: jo Dievs, kukulīti zemē mezdams, bija sacījis, ka nevienam vairs maizes bez darba neesot brīv ēst, tādēļ lai arī sunītis papriekšu savu kukulīti nopelnot. Sunītis dzinās tik ilgi pakaļ, kamēr kukulīti noķēra. Bet necik ilgi, tas ēdums pagalam un atkal badam acīs jāskatās. Sāka atkal Dievu lūgt: lai Dievs apžēlojoties par visiem saviem radījumiem un lai pavēlot druvā vārpai augt, ja vairāk ne, no pirmās stiebra posmas. Bet Dievs nelikās ne dzirdot, tik stipri viņu cilvēki bija aizkaitinājuši. Tad sunītis nemeta miera un gaudoja, gaudoja vēl gaudāki uz Dievu: kad nu nedodot vārpu no pirmās posmas, tad tak lai esot tik žēlīgs un liekot vārpai augt no otras posmas. Bet Dievs nelikās suņa gaudas ne pa ausu galam dzirdot, cik vareni viņš bija noskaities. Sunītis, redzēdams, ka šitā nevedas, ņēmās tagad pats par sevi vien lūgties: viņš neesot tak vainīgs, ka cilvēki Dievu aizkaitinājuši, par ko tad šam, nevainīgam, vainīgiem līdzi jāciešot? Lai no dusmām jel atlaižoties un klausot šā lūgumu. Tā no vienas vietas sunītis tik žēli, tik žēli mācēja lūgties, ka Dievam dusmas jau apramstījās. Tad viņš lūdza vēl: ja Dievs druvā cita nekā neliekot augt, tad tak lai dodot šā tiesu: tik gaŗu vārpu, kā šī purns esot. Dievs paklausīja un lika augt suņa tiesu: tik gaŗu vārpu, kā suņa purns. Tā vēl tagad druvā vairāk neaugot, kā šī suņa tiesa, ko toreiz no Dieva nolēnojis. Bet sunītis šo savu tiesu atdodot cilvēkam un pats pietiekot ar drusciņām, mazumiņu. Früher brachten die Getreidefelder so reichen Ertrag, dass man gar nicht viel arbeiten und sich abmühen musste: Der ganze Getreidehalm war eine einzige Ähre — von einem Strohhalm war nichts zu sehen.

Menschen, die in einem solchen Wohlstand lebten, wurden schlecht, gottlos und lasterhaft. Da wurde Gott zornig und befahl den Getreidefeldern, keine Ähren mehr, sondern nur noch Halme zu tragen. Jetzt kamen böse Hungerzeiten; niemand hatte auch nur ein Krümchen Brot zu essen, alle waren dabei, Hungers zu sterben. Auch der Hund musste hungern. Aber der Hund heulte so kläglich und bat Gott um Hilfe, dass Gott sich seiner erbarmte und warf ihm einen Brotlaib hinunter. Der Brotlaib rollte eilig davon, der Hund aber verfolgte ihn so schnell er nur konnte: Denn bevor Gott ihm das Brot hinuntergeworfen hatte, hatte er gesagt, dass künftig niemand mehr sein Brot ohne Arbeit essen werde, und so musste auch der Hund sein Brot zuerst verdienen. Der Hund jagte dem Brotlaib so lange nach, bis er ihn einholte. Aber es dauerte nicht lange, da hatte er das Brot verzehrt und musste wieder hungern. Da begann er Gott anzuflehen: Gott möchte sich doch seiner Geschöpfe erbarmen und wieder Ähren — und wenn auch nur kurze — auf den Getreidefeldern wachsen lassen. Gott schenkte seinem Flehen jedoch kein Gehör, so sehr hatten die Menschen ihr verärgert. Doch der Hund gab nicht auf. Er heulte und jaulte noch kläglicher und bat Gott, wenigstens ganz kurze Ähren wachsen zu lassen. Doch Gott verschloss seine Ohren dem Klagen des Hundes, so sehr erzürnt war er. Als der Hund sah, dass er so zu keinem Erfolg kommen würde, begann er für sich allein zu flehen: Er habe doch keine Schuld daran, dass die Menschen Gott erzürnt hätten, warum solle er denn unschuldig mit den Schuldigen leiden? Gott möchte doch seinen Zorn vergessen und sein, des Hundes, Flehen erhören. Der Hund verstand es, so kläglich zu bitten, dass der Zorn Gottes sich langsam zu legen begann. Der Hund ließ nicht locker und bat: Wenn Gott schon nicht mehr geben wolle, so möchte er doch wenigstens so lange Ähren auf den Feldern wachsen lassen wie das Maul des Hundes. Da, erhörte Gott seine Bitte und ließ den Anteil des Hundes auf den Feldern wachsen: Ähren, die so lang waren wie das Maul des Hundes. Auch heute wächst auf den Feldern nicht mehr als der Anteil des Hundes, den er damals Gott abgerungen hatte. Aber der Hund überlasse das Wenige den Menschen und sei selbst mit Krümelchen zufrieden.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox