Ūdens plūdi / Die Flut

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Kapiņu pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Comments: Teicējs Jēzups Tabunovs dzirdējis no savas mātes Moras Voitkānes, leitietes.
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Cilvēkiem uznāca lieli ūdensplūdi. Viņi nezināja vairs, kur glābties. Kāpa uz jumtiem, koku virsotnēs, augstos kalnos, viss par velti. Ūdens kā apreibis dzinās pakaļ un slīcināja. Cilvēki domāja: kur gan Dievs būs palicis, ka neglābj viņus no ūdens. Un Dievs ar saviem eņģeļiem grauza riekstus. Te viens eņģelītis iesaucās: "Cilvēki slīkst!" Dievs veŗas, ka ūdens pārplūdis pār visiem augstiem kalniem, cilvēki apslīkuši. Palicis tik viens vīrietis koka virsotnē. Dievs mudri nosvieda viņam lielo rieksta čaulu. Cilvēks iekāpa čaulā un ilgi peldēja pa ūdens virsu. Čaulā bija palicis puskodola. Ar to viņš barojās. Čaula nesa, nesa viņu pa ūdens virsu, atnesa uz liela klajuma. Pa to klajumu tecēja liela upe, pa upes krastiem auga kupli koki, zaļoja labība, bet nebija neviena cilvēka, visi bija apslīkuši. Čaula iepeldēja upē. Cilvēks izkāpa no čaulas, pavērās visapkārt un lūdza, ka Dievs atdotu viņam šo zemi.

Un Dievs viņam sacīja: "Šitā zeme ir tukša. Ko tu viens te darīsi?"Tad cilvēks lūdza, ka Dievs dotu viņam draugus. Dievs pasacīja: "Kad tev nepatīk dzīvot vienam, meklē pats sev draugu. Meža vidū ir veca sieksta. Cik reizes pārlīdīsi pār to siekstu, tik tev būs dēlu un meitu."

Cilvēks paklausīja, gāja uz mežu, uzmeklēja veco siekstu un sāka caur viņu ložņāt. Kā pārlien, tā skaists pārītis nostājas pret viņu, kā pārlien, tā pārītis. Tā viņš līda daudz reižu. Beigās Dievs viņam sacīja: "Gan!" Un cilvēks vairs nelīda. Pavēries uz jauniem pāŗiem, viņš domāja: "Redz', cik drīzi un lēti dabūju sev līdzcilvēkus! Gan tas Dievs ir gudrs padomu devējs." Un Dievam par godu visus jaunos nosauca par lēšu cilti.

No tām lēšu ciltim ceļas tagadējie leiši un latvieši.

Die Menschen wurden von einer großen Flut heimgesucht. Sie wussten nicht mehr, wohin sie sich retten konnten. Sie kletterten auf die Dächer, auf die Gipfel die Bäume, auf hohe Berge, aber das war alles vergeblich. Das Wasser holte sie rauschend ein und begrub sie in seinen Fluten. Die Menschen dachten: wo mag nur Gott geblieben sein, dass er uns nicht rettet? Gott und seine Engel saßen beisammen und knackten Nüsse. Auf einmal rief einer der Engel aus: "Die Menschen ertrinken!" Da sah Gott, dass das Wasser bereits alle hohen Berge überspült hatte und dass die Menschen ertrunken waren. Nur ein Mann auf einem Wipfel des Baumes war noch am Leben. Gott warf ihm schnell eine große Nussschale hinunter. Der Mann kletterte in die Nussschale und fuhr lange Zeit auf dem Wasser dahin. In der Nussschale war noch ein Teil des Nusskerns geblieben. Von diesem Nusskern nährte er sich. Die Nussschale trug ihn auf dem Wasser bis zu einer großen Ebene. Durch jene Ebene strömte ein breiter Fluss, an dessen Ufern dichtbelaubte Bäume grünten und sich weite Getreidefelder ausbreiteten. Aber es gab keine Menschen, sie waren alle ertrunken Die Nussschale glitt in den Strom des Flusses. Der Mann kletterte ans Ufer, sah sich um und bat Gott, ihm dieses Land zu schenken.

Gott aber sprach zu ihm: "Dieses Land ist unbewohnt. Was willst du allein hier tun?" Da bat der Mensch, Gott möchte ihm Freunde geben. Gott antwortete: "Wenn es dir nicht gefällt, allein zu leben, so sollst du dir selbst Freunde suchen! Mitten im Walde liegt ein morscher Baumstamm. Sooft du über den Stamm klettern wirst, so viele Töchter und Söhne wirst du bekommen."

Der Mensch hörte auf Gott, begab sich in den Wald und begann über den morschen Stamm zu klettern. Sobald er einmal hinübergeklettert war, stellte sich ein schönes Pärchen vor ihn hin. Und so jedes Mal. Schließlich sagte Gott: "Jetzt ist es genug!" Und der Mann hörte auf, über den Stamm zu klettern. Er schaute sich die jungen Pärchen an und dachte: "Wie schnell ich zu Mitmenschen gekommen bin. Gott ist wahrhaftig ein kluger Ratgeber!" Zur Ehre Gottes nannte er die neuen Menschen das Volk der "Leschen".

Und daraus sind die heutigen Letten und Litauer entstanden.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox