Mājas lopi

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vecu vecos laikos, kad Dievs vēl staigāja pa zemes virsu, tas nonāca pie upes, gribēdams pāri tikt. Upmalā, treknajā zālē, ganījās zirgs un vērsis. Dievs lūdza zirgam, lai to pārnestu pār upi. Bet zirgs Dieva lūgumu neklausīja, sacīdams, ka negribot nekādas nastas nest un smiedamies aizrikšoja tālāk. Nu Dievs sacīja vēršam. Vērsis paklausīja: pārnesa pār upi. Tad Dievs teica: "Tādēļ, ka tu mani nesi pār upi, tavu gaļu ēdīs cilvēki, Dievu minēdami savās lūgšanās, un tevi slavēdami." Bet uz zirga Dievs teica: "Tādēļ, ka tu mani nepaklausīji, tev būs jāpanes no cilvēkiem vēl lielāki gŗūtumi, kamēr tu beigsies; tavas miesas būs maita, no kuŗas kraukļi baŗosies." Tāpēc arī vēl tagad neēd zirga gaļas.

 

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox