Putni / Die Vögel

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Brukna
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienam vīram nomirusi sieva, no kuŗas tam atlikušies divi bērni: brālītis un māsiņa. Vīrs apprecējis otru sievu, bet tā lāgā neieredzējusi pabērņus. Reizi tēvs izgājis laukā ecēt un patam pamāte savus pabērņus nokāvusi, izvārījusi un aiznesusi vīram uz lauku ēst. Vīrs ēzdams kaulus izmētājis pa lauku. Tad atskrējusi žagata, salasījusi kauliņus, aiznesusi uz savu ligzdu kūts paspārnē un izperējusi no tiem divi ķīvītes, kas aizskrējušas uz lauku, kur tēvs ecējis, un stāstījušas: "Pamāte mūs nosita, ķīvit, ķīvit! — izvārīja, atnesa uz lauku, ķīvit, ķīvit! — tēvs apēda, kauliņus izmētāja, ķīvit, ķīvit! — žagata kauliņus salasīja, ķīvit, ķīvit! kūts paspārnē ķīvatiņas izperēja, ķīvit, ķīvit!

 

Einem Mann verstarb die Frau und hinterließ ihm zwei Kinder: Schwesterchen und Brüderchen. Der Mann heiratete eine andere Frau, die die Kinder nicht leiden mochte. Einmal war der Vater auf dem Acker beim Eggen. Da schlachtete die Stiefmutter ihre Stiefkinder, kochte sie und brachte das Essen dem Manne auf dem Feld. Der Mann aß und warf die Knochen auf die Erde. Da kam die Elster herbeigeflogen, sammelte die Knöchelchen auf, trug sie in ihr Nest und brütete zwei Kiebitze aus. Die Kiebitze flogen zu dem Acker hin, auf dem ihr Vater beim Eggen war, und erzählten ihm: "Die Stiefmutter hat uns erschlagen, kiebitz, kiebitz! — sie hat uns gekocht und aufs Feld gebracht — kiebitz, kiebitz! — der Vater hat uns aufgegessen und unsere Knochen verstreut — kiebitz, kiebitz! — die Elster hat die Knochen aufgesammelt — kiebitz, kiebitz! — unter dem Stalldach hat sie uns Kiebitze ausgebrütet — kiebitz, kiebitz!"
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox