Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Vilce
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Varde izlēkusi no dīķa, lēkusi pa ceļu. Te trāpījies uz ceļa starks. Tas ieraudzījis vardi un gājis tai klāt, lai varētu aprīt. Bet varde, drošiniece, iesaukusies: "Pa ceļu visiem brīv iet — ceļa vīra nav brīv aiztikt!" Starks atteicis: "Lai nav brīv — tikpat es tev knābšu." Teicis un knābis. Trāpījis pa pašu muguras kaulu, tā kā vardei izcēlies kuprs. Atplētis jau knābi, lai varētu to norīt, te varde pļunks! dīķī iekšā. Pēc kādas nedēļas starks atkal atlaidies pie tā paša dīķa un staigājis gar dīķi saukdams: "Aņņu (vardes vārds), kūm, kūm! Aņņu, kūm, kūm! " Te sakniebtā varde izbāzusi galvu no ūdens, teikusi: "Jā, jā, Aņņu kūm, kūm — tu manu muguras kaulu saknābi, es trīs dienas sasirgu." No tā laika visām vardēm tāds kuprs mugurā.

 

Der Frosch sprang aus dem Teich und hüpfte den Pfad entlang. Da begegnete ihm auf dem Weg ein Storch. Der Storch erblickte den Frosch und eilte auf ihn zu, um ihn zu verschlingen. Aber der Frosch rief mutig aus: "Jedermann darf auf dem Weg entlanggehen. Einen Wandersmann darf man nicht anrühren!" Der Storch entgegnete: "Sollte es auch nicht erlaubt sein — ich werde dennoch nach dir hacken!" Gesagt, getan. Sein Schnabelhieb traf das Rückgrat des Frosches — so bekam der Frosch einen Buckel. Der Storch sperrte bereits den Schnabel auf, um den Frosch zu verschlingen, da sprang der Frosch — plumps! — ins Wasser. Etwa eine Woche später kam der Storch an den Teich geflogen. Er lief um den Teich herum und rief:

"Anna (der Name des Frosches), komm, komm!" Der Frosch steckte den Kopf aus dem Wasser und sagte: "Ja, ja — Anna, komm, komm! — Du hast mir mein Rückgrat verletzt, ich war drei Tage krank!" Seit der Zeit haben alle Frösche einen Buckel auf dem Rücken.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox