Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Rauna
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vārna noķērusi vardi un nesusi to pār ezeru. Te nu vardei izdevies izķeparāties no vārnas knābja un tā iekritusi ezerā. Vārna nu kliegusi krasta malā: "Kum ēr, kum ēr! (Nāc šurpu, nāc šurpu)." Bet varde pabāzusi galvu no ūdens un atbildējusi: "Vart, vart!" (gaidi, gaidi). Tā nu cēlusies vārnas un vardes valoda.

 

Eine Krähe hatte einen Frosch gefangen und trug ihn über den See. Dem Frosch gelang es aber, sich aus dem Schnabel der Krähe zu befreien, und er fiel ins Wasser. Die Krähe rief am Ufer: "Komm her, komm her!" Der Frosch steckte den Kopf aus dem Wasser und antwortete: "Wart, wart!" So ist die Sprache der Krähen und die Sprache der Frösche entstanden.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox