Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lejas pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Dievs skudru tādu tieviņu nemaz nebijis radījis, kāda tā tagad. Bet reiz skudra salielījusies ar cilvēku spēkoties: kuŗš no abiem tas stiprākais? Skudra sacījusi: "Kuŗš no mums panesīs svina gabalu sava paša auguma lielumā, tas būs stiprākais." Labi. Cilvēks tad pirmais sameklējis tādu svina gabalu, cik pats liels, un gribējis nest, bet nejaudājis to ne no vietas pakustināt. Pēc tam skudra uzmeklējusi svina gabalu sava auguma lielumā, sagrābusi to no tiesas, aiznesusi uz skudru pūli. Bet tik smagu nastu nesdama, skudra pārrāvusies un tādēļ vidus tai no tā laika pāržmaugts itin tieviņš.

 

Gott hatte die Ameise gar nicht so dünn geschaffen, wie sie heute ist. Aber einmal hatte die Ameise sich vorgenommen mit dem Menschen zu ringen und die Kräfte zu messen: wer wohl von beiden der Stärkste sein würde. Die Ameise sagte: "Wer von uns beiden einen Bleiklumpen in der Größe unseres Körpers tragen kann, der wird der Stärkste sein." Gut, der Mensch besorgte als erster einen Bleiklumpen von der Größe seines Körpers und wollte ihn tragen, konnte ihn aber nicht von der Stelle bewegen. Danach fand die Ameise einen Bleiklumpen in der Größe ihres Körpers, packte ihn und schleppte ihn mit größter Mühe zum Ameisenhaufen. Aber beim Schleppen der schweren Last hatte sie ihren Körper verzerrt, und seit der Zeit ist ihre Mitte so dünn.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox