Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Šauļu apriņķis, Lietuva
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz kādā tālā nomalē dzīvojis vecs, vecs kurpnieks. Viņa būdiņa atradusies liela meža malā. Vienā bargā ziemā vecā kurpnieka būdiņa bijusi ieputināta dziļā sniegā un kurpniekam drīz vien sācis pietrūkt pārtikas. Lai gan viņš bijis vecs un nespēcīgs, tomēr viņš devies ceļā uz attālo ciemu pēc ēdiena. Iedams pa dziļo sniegu, vecītis ļoti noguris. Ceļā viņš saticis mazu meitenīti, kas nesusi vienu zābaku pāri. "Kur tu, meitiņ, nesīsi tos zābakus?" vecītis uzprasījis, apstādamies un atspiezdamies pret savu spieķīti. "Nesu pie kurpnieka," atteikusi meitenīte. "Dod šu', es jau tas esu," ņemdams zābakus sacījis.

Meitenīte par to nevarēja vien nopriecāties, jo viņa arī bija ļoti piekususi. Vecītis, zābakus pārlicis pār pleciem un meitenīti pie rokas paņēmis, turpināja ceļu uz ciemu. Nonākot ciemā, viņi abi bijuši ļoti piekusuši, bet ciema ļaudis abus krietni pamielojuši un likuši, lai atpūšoties. Pēc kāda laika, kad nogurums bijis pārgājis, vecītis paņēmis vajadzīgo pārtiku un taisījies ceļā. Projām ejot, ciemnieki iedevuši kurpniekam vairāk pāŗu zābaku lāpīt. Viens zābaku pāris bijis ļoti saplīsis, bet arī tos vecīti, paņēmis, nosacīdams: "Lai nu pats Dieviņš man palīdz šos salāpīt." Atvadījies no ciema ļaudim vecais kurpnieks aizgājis atkal uz mājām un nonācis tur tikai vēlā vakarā. Lai gan viņš bijis ļoti nokusis, tomēr tas ķēries tūliņ pie darba un paņēmis vispirms vairāk saplīsušos zābakus. Visus darba rīkus sameklējis, tas gribēja sēsties pie loga, bet — tavu nelaimi — diega nav bijis mājās. Redzēdams, ka lāpīšana neiznāks, tas vecos zābakus sviedis kaktā. Bet te no kakta izripojis neliels diega kamoliņš un arī adata bijusi tajā iesprausta. Vecītis paņēmis diegu, sataisījis šujamo drāti un ķēries otrreiz pie darba. Bet līdz ko viņš izvilcis pirmo adatas dūrienu, te adata izslīdējusi tam no rokām un sākusi viena pati šūt. Vecītim vajadzējis tikai ievērt jaunu drāti un izvilkt pirmo adatas dūrienus, pēc tam adata pati strādājusi. Izšūtā drāts sākusi skaisti spīdēt. Drīz vien jau visi zābaki bijuši labi salāpīti.

Otrā dienā kurpnieks aiznesis salāpītos zābakus uz ciemu. Ciemniekiem bijis lielais brīnums, kā viņš tik ātri varējis salāpīt, bet par visu vairāk viņi priecājušies par skaistajiem diegiem, ar kuŗiem zābaki bija sašūti.

No tās reizes vecajam kurpniekam nav nekad trūcis ne darba, ne pārtikas. Par šo kurpnieku dabūjuši arī turīgāki ļaudis zināt, kas par darbu labi samaksājuši. Pēc kāda laika senākais nabaga kurpnieks bija piekrājis pilnu zeķes stilbu ar naudu, par ko vēlāk nopircis skaistu māju.

Reiz vēlā ziemas vakarā pie kurpnieka ienācis vecs, vecs vīriņš, kas lūdzis nakts mājas. Kurpnieks arī viņam atļāvis palikt pa nakti, bez tam vēl to labi pamielojis. Pēc vakariņām vecītis teicis uz kurpnieku: "Es atnācu pēc sava kamoliņa, bet tā kā tev ir laba sirds, tad es to tev atstāšu." Pēc tiem vārdiem vecītis pazudis. Tagad kurpnieks kļuvis vēl bagātāks, bet nav tomēr atmetis tik ienesīgo kurpnieka amatu.

 

Es lebte einmal in einem abgelegenen Ort ein sehr alter Schuster. Sein Hüttchen befand sich am Rande eines großen Waldes. In einem strengen Winter wurde das Hüttchen des Schusters von so tiefen Schneewehen umgeben, dass es ihm bald

an Nahrung zu fehlen begann.

Obwohl er schon sehr alt und schwach war, machte er sich auf den Weg ins Dorf, um sich Nahrungsmittel zu besorgen. Das Laufen durch den tiefen Schnee machte den Alten sehr müde. Unterwegs begegnete er einem kleinen Mädchen, das ein Paar Stiefel trug. "Wohin trägst du denn die Stiefel, Töchterchen?", fragte er das Kind, indem er stehen blieb und sich auf seinen Stock stützte. "Ich will sie zum Schuster bringen," antwortete das Mädchen. "Dann gib sie nur her, ich selbst bin ja der Schuster," sagte der Alte und nahm ihr die Stiefel ab.

Das Mädchen war sehr froh darüber, denn es war ebenfalls sehr müde. Der Alte warf sich die Stiefel auf die Schulter, nahm das Kind an die Hand und setzte seinen Weg ins Dorf fort. Als sie im Dorf ankamen, waren beide sehr ermüdet, aber die Leute bewirteten sie und hießen sie, sich zu erholen. Als der Alte sich ein wenig erholt hatte, besorgte er die notwendigen Lebensmittel und machte sich auf den Heimweg. Die Dorfbewohner gaben ihm mehrere Paar Stiefel zum Flicken mit. Ein Paar Stiefel war sehr verschlissen, aber der Alte nahm sie dennoch mit und sagte: "Möchte Gott mir helfen, auch diese noch zu flicken." Er verabschiedete sich von den Dorfbewohnern und machte sich auf den Heimweg. Am späten Abend erreichte er seine Hütte. Obwohl er sehr müde war, machte er sich sogleich an die Arbeit und nahm sich zuerst die am schlimmsten zerrissenen Stiefel vor. Nachdem er das nötige Werkzeug herbeigeholt hatte, wollte er sich ans Fenster setzen, aber da bemerkte er das Unglück: er hatte kein Garn zu Hause. Da sah er, dass aus dem Flicken nichts werden konnte und schleuderte die alten Stiefel in die Ecke. Aber da rollte aus dem Winkel ein kleines Garnknäuel hervor, in dem eine Nadel steckte. Der Alte nahm das Garn, bereitete den Draht zum Nähen vor und machte sich ein zweites Mal an die Arbeit. Aber gleich nach dem ersten Stich glitt ihm die Nadel aus der Hand und begann von allein zu nähen. Der Alte musste nur neuen Draht einziehen (einfädeln) und den ersten Stich tun, dann arbeitete die Nadel allein. Der zum Nähen verwendete Draht begann schön zu glänzen. Bald waren alle Stiefel aufs beste geflickt.

Am nächsten Tag brachte der Schuster die geflickten Stiefel ins Dorf. Die Dorfleute wunderten sich sehr, dass er in so kurzer Zeit die Stiefel hatte flicken können, aber am

meisten freuten sie sich über das schöne Garn, mit dem die Stiefel geflickt worden waren.

Seit der Zeit fehlte es dem alten Schuster nie mehr an Arbeit und an Brot. Von dem Schuster erfuhren auch wohlhabende Leute, die seine Arbeit gut bezahlten. Nach einiger Zeit war der Sparstrumpf des alten Schusters voll, und er kaufte sich ein schönes Haus.

An einem späten Winterabend kehrte einmal bei dem Schuster ein sehr altes Männchen ein, das ihn ums Nachtlager bat. Der Schuster nahm ihn auf und bewirtete ihn gut. Nach dem Abend­essen sagte der Alte zu dem Schuster: "Ich bin gekommen, um mein Knäuelchen zu holen, aber da du ein gutes Herz hast, werde ich es dir belassen." Nach diesen Worten verschwand der Alte. Jetzt wurde der Schuster noch reicher, doch das einträgliche Schusterhandwerk hing er nicht an den Nagel.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox