Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Nīca
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos dzīvoja Embūtes pagastā divi saimnieki. Vienam bijis vārds Smikstis, un otram Blusa. Smikstis kalpojis nelabam garam, bet Blusa Dievam. Kad Smikstis savu ļauno darbu dēļ uz uguns sārta tapis sadedzināts, tad viņš, ugunī sēdādams, vēl saucis: "Ķoniņ! Ķoniņ! glāb mani!" Bet nešķīstais gars viņu tak vairs nespējis no uguns sārta izglābt — viņš sadedzis. Bet vēl šo baltdien apakš Smikstes un Blusu mājām ir purvs, ko sauc par Ķoniņa purvu. In alten Zeiten lebten in der Gemeinde Embūte zwei Bauern. Der eine hieß Smikstis, der andere Blusa. Smikstis diente dem Bösen, Blusa diente Gott. Als Smikstis seiner bösen Taten wegen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, rief er noch aus den Flammen: "König, König, errette mich!" Aber der böse Geist vermochte nicht mehr, ihn aus den Flammen zu retten. Er musste verbrennen. Aber noch heute befindet sich unterhalb der Höfe von Smikstis und Blusa ein Sumpf, den man den Königssumpf nennt.
A. Cimemane ir skolniece.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox