Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Sakstagala pagasts
Year of recording
Age of informant 40
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens cilvēks gājis pa ceļu un redzējis, ka viņam pa priekšu veļoties muciņa pilna zelta. Viņš viņu ķēris, ķēris, bet muciņa tikai bēgot. Kā cilvēks drīzāk dzenas pakaļ, tā muciņa drīzāk bēgot pa ceļu. Tā viņi skrējuši visu dienu. Vakarā muciņa ieskrējusi vienā sētā, kur dzīvojuši divi brāļi. Tie paņēmuši muciņu un ienesuši istabā. Bet tas cilvēks noskatījies un sacījis, ka šim arī vajagot kādas daļas. Šis visu ceļu dzinies viņai pakaļ. Daļas šie viņam nedošot, bet naktsmāju gan varēšot dabūt, atsacījuši brāļi.

Tas cilvēks iegājis istabā, paēdis un skatījies. Bijusi sestdiena. Brāļi nocēluši no cepļa vecu vecu vecīti, satinuši kažokos, aiznesuši uz pirti, nomazgājuši un atkal atnesuši atpakaļ un nolikuši turpat. Tāpat nocēluši atkal vecu vecu vecenīti un ar to tāpat izdarījuši kā ar veci. Tā izdarījuši, tad paši gājuši uz pirti. Otrā rītā tas cilvēks cēlies, paēdis un gājis tālāk pa ceļu. Iedams viņš saticis vecu ubagu. Tas vaicājis: "Kur tad tu biji?" Bet tas cilvēks izstāstījis, kā viņam bijis, ka nedabūjis naudas. Bet ubags vaicājis, vai redzējis, kā viņi savu tēvu un māti tur. Cilvēks atsacījis, ka redzējis. "Nu, bet kā tu turi savu tēvu ar māti?" vaicājis ubags. "Tādēļ tu naudas ir nedabūji."

Cilvēks sakaunējies un aizgājis, tāpēc ka viņš savu tēvu ar māti neturējis labi. No tā laika viņš savu tēvu un māti sācis labāk turēt.

117, 161.

Ein Mann ging die Landstraße entlang und erblickte ein Fässchen mit Gold, das ihm voranrollte. Er wollte es einfangen, aber das Fässchen floh vor ihm. Sobald der Mann begann schneller zu laufen, rollte auch das Fässchen schneller. So liefen sie den ganzen Tag. Am Abend rollte das Fässchen auf einen Hof, auf dem zwei Brüder lebten. Sie brachten das Fässchen ins Haus. Der Mann sah zu und sagte dann, er wolle auch einen Teil davon haben. Schließlich sei er dem Fässchen den ganzen Weg nachgelaufen. Einen Anteil würden sie ihm nicht geben, aber ein Nachtlager könne er bekommen, antworteten die Brüder.

Der Mann betrat die Stube, aß sich satt und sah sich um. Es war gerade Samstag. Die Brüder hoben einen sehr alten Mann vom Ofen herunter, wickelten ihn in Pelze ein, trugen ihr zur Badstube, badeten ihn, brachten ihn zurück und betteten ihn wieder auf den Ofen. Dann holten sie ein altes Mütterchen vom Ofen herunter und verfuhren mit ihr genau so wie mit dem alten Mann. Nachdem sie das gemacht hatten, begaben sie sich selbst zur Badstube. Am nächsten Morgen stand der Mann auf, frühstückte und setze seinen Weg fort. Unterwegs begegnete er einem Bettler. Der Bettler fragte: "Wo bist du gewesen?" Da erzählte der Mann dem Bettler, wie es ihm ergangen war und, dass er kein Geld bekommen hatte. Der Bettler fragte ihn aber, ob er gesehen hätte, wie die Brüder Vater und Mutter behandelten. "Nun, und wie behandelst du Vater und Mutter?", Fragte der Bettler. "Deshalb hast du auch kein Geld bekommen!"

Der Mann schämte sich und ging fort, denn er hatte Vater und Mutter nicht besonders gut behandelt. Seit der Zeit begann er, sie besser zu halten.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox