Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Cirgaļu pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienā muižā dzīvojis traki bezdievīgs lielkungs. Viņš saviem darbiniekiem (klaušu ļaudim) nedevis ne nakti, ne dienu miera. Vienā sestdienas vakarā lielkungs nelaidis darbiniekus uz māju, bet licis tiem svētdienas rītā izkult riju un tad tik šie varēšot mājā tikt. Darbinieki bijuši par to traki bēdīgi un visu dienu nosaukušies uz bezdievīgo lielkungu. Pievakarē rijā ienācis vecs vecītis un lūdzies, lai ļaujot tam apsildīties. Vecītis apsēdies uz rijas krāsnbedres malas un darbinieki tam stāstījuši, cik bezdievīgs esot viņu lielkungs. Vecītis noklausījies, bet nekā neteicis. Kad darbinieki gājuši pie miera, tad arī vecītis nolicies uz salmiem un apgūlies.

Kad visi darbinieki bijuši apgūlušies, tad svešais vecītis piecēlies un paņēmis no cepļa skalu. Viņš sācis ar skalu bikstīt seru, kuŗš bijis uz ārdiem sabāzts. Nu sers pats no sevis nācis no rijas ārā un meties piedarbā lielā metienā. Kad rija bijusi tukša, vecītis izgājis palievenī un bikstījis tur sadzīto labību. Rija atkal pati no sevis piesērusies pilna līdz pēdējai lāvai. Nu vecītis iegājis piedarbā. Vecītis sācis bikstīt ar skalu piedarbā izklāto metienu. Kur vecītis piebikstījis, tur cēlušās zilas ugunis un kūlušas metienu. Bet vecītis tik gājis ap metienu, bikstījis ar skalu un pie sevis skaitījis: "Salaman! Salaman!" Tas bijis tik viens redzējiens, kad metiens bijis nokults un salmi, pelavas, graudi atdalīti katrs savā vietā.

Kad nu vagārs priekš gaiļiem cēlis darbiniekus augšā, lai tie sāk riju kult, tad rija jau bijusi izkulta un ar seru piesērta. Visi darbinieki brīnījušies bez gala, bet neviens nezinājis, kas riju izkūlis. Bet svešā vecīša arī vairs rijā nebijis. Nu darbinieki tikuši jau labi priekš saules mājā, jo todien vairāk nebijis ko kult.

Velns noskatījies, ka vecītis (tas bijis pats Dievs) rudzu riju izkūlis, kamēr darbinieki gulējuši. Viņš aizskrējis pie bezdievīgā lielkunga un apsolījies viens izkult rudzu riju, jo viņa (lielskunga) darbinieki esot pagalam laiski un tiem vajagot pārmācības. Kungs spļāvis vai ugunis no lielām dusmām, ka darbinieki laisko, un apsolījies tos ontelīgi pārmācīt. Tad velns ar lielkungu aizgājuši uz riju.

Velns sācis viens pats rudzu riju kult. Viņš iegājis rijā un paņēmis sera bakstāmo dulbu. Ar to nu velns sācis bikstīt seru un tas nācis ārā piedarbā un klājies metienā. Tad velns atkal tāpat kā Dievs piesēris riju un gājis piedarbā. Nu viņš sācis ar dulbu bikstīt metienu un tūliņ sarkanas ugunis cēlušās no metiena. Velns gājis tik apmetienu, bikstījis ar dalbu un skaitījis: "Riksīt! Riksīt! Riksīt!" Ugunis cēlušās tik augstāk un apņēmušas visu piedarbu. Rija sākusi degt un velns ar lielām mokām izprucis no piedarba sveikā. Bet bezdievīgais lielkungs neticis no rijas ārā un sadedzis.

Auf einem Gut lebte ein ganz gottloser Gutsherr. Er ließ seine Fronarbeiter weder Tag noch Nacht zur Ruhe kommen. An einem Samstagabend entließ er seine Fronarbeiter nicht nach Hause, sondern befahl ihnen, noch am Sonntagmorgen zu dreschen, dann würden sie nach Hause gehen dürfen. Die Fronarbeiter waren sehr betrübt und verwünschten den ganzen Tag lang den gottlosen Herrn. Gegen Abend kam ein alter Mann in die Korndarre und bat, man möchte ihm erlauben, sich zu erwärmen. Der Alte setzte sich neben den Darrofen hin und die Fronarbeiter erzählten ihm, wie gottlos ihr Gutsherr sei. Der Alte hörte zu, sagte aber nichts darauf. Als die Fronarbeiter sich zur Ruhe begaben, legte auch er sich auf das Stroh schlafen.

Sobald die Fronarbeiter eingeschlafen waren, nahm der Alte ein Spanholz und begann damit im Getreide zu stochern, das auf den Darrbalken lag. Da kam das Getreide von allein in die Tenne und bildete eine ordentliche Lage. Als die

Korndarre leer geworden war, ging der Alte hinaus und begann das Getreide, das unter dem Vordach der Korndarre aufgestapelt war, mit dem Spanholz zu stochern. So füllte sich die Korndarre wieder bis zum letzten Darrbalken. Jetzt ging der Alte wieder in die Tenne und begann in der Getreidelage auf der Tenne zu stochern. Sobald er das Getreide berührte, erhoben sich blaue Flammen, die zu dreschen begannen. Der Alte ging nur um das ausgebreitete Getreide herum, stieß es mit dem Spanholz an und sprach: "Salaman! Salman!" Ehe man sich versah, war das Getreide gedroschen und das Korn von Spreu und Stroh säuberlich getrennt.

Als der Gutsvogt noch vor dem Hahnenschrei die Fronarbeiter wecken wollte, damit sie zu dreschen begännen, sah er, dass alles bereits gedroschen war und neues Getreide auf den Darrbalken lag. Die Fronarbeiter wunderten sich sehr, aber das alte Männchen war verschwunden. So konnten die Fronarbeiter noch vor dem Sonnenaufgang nach Hause gehen, denn an jenem Tag war nichts mehr zum Dreschen da.

Der Teufel hatte beobachtet, wie der Alte (es war Gott selbst gewesen) den Roggen gedroschen hatte, während die Fronarbeiter schliefen. Da lief er zu dem gottlosen Gutsherrn und versprach ihm, ganz allein alles Getreide zu dreschen, denn die Fronarbeiter des Gutsherrn seien gar zu faul und müssten eine gehörige Belehrung bekommen. Der Herr spie fast Feuer vor Wut, dass seine Fronarbeiter so faul sein sollten und nahm sich vor, sie ordentlich zu belehren. Dann eilten der Teufel und der Gutsherr zur Korndarre.

Der Teufel begann ganz allein den Roggen zu dreschen. Er betrat die Korndarre und begann in dem auf, den Darrbalken liegenden Getreide herum zu stochern, bis dieses von allein die Korndarre verließ und sich auf die Tenne legte. Da brachte der Teufel — ebenso wie Gott es getan hatte — neues Getreide in die Korndarre. Dann begann das auf der Tenne liegende Korn zu stochern, und sogleich stiegen rote Flammen auf. Der Teufel umschritt das ausgebreitete Getreide, stocherte es mit dem Stock und murmelte: "Trab, trab, trab!" Die Flammen schössen immer höher und breiteten sich über die ganze Tenne aus. Die Korndarre begann zu brennen, und der Teufel konnte nur mit großer Mühe entkommen. Aber der gottlose Großherr konnte sich nicht mehr retten und musste verbrennen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox