Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ķēču pagasts
Year of recording
Age of informant 61
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kad Dievs bijis radījis zemi, tad tā bijusi savādāka nekā tagad. Viņa bijusi mīksta kā biezputra. Tai nebijis neviena kalna, nevienas lejas, nevienas upes, ne ezera. Tad Dievs iedevis milzīgo bumbu, lai Velns paturot, kamēr tā drusku sacietējot. Velns arī paķēris mīksto bumbu savās ķetnās un sācis turēt. Bet kad atnācis Dievs skatīties, vai Velns savu uzdevumu kārtīgi izpilda, redzējis, ka Velnam lielās ķetnas bijušas pavisam iegrimušas bumbā. Ar saviem resnajiem matiem tas bijis ieskrāpējis tik milzīgas gŗavas. Dievs gan rājies, kāpēc Velns šā bumbu tik briesmīgi spiežot. Dievs piegājis un gribējis nelīdzenumu drusku aplīdzināt, bet zeme jau bijusi sacietējusi un Dievs nevarējis vairs neko izdarīt. Kur Velnam bijušas milzīgās ķetnas un pleci, tur tagad esot jūŗas, bet kur mati ieskrāpējuši renes, tur tagad tekot upes. Als Gott die Erde erschaffen hatte, sah sie anders aus als heute. Sie war nämlich so weich wie Grütze. Es gab auch keinen Berg, kein Tal, keinen Fluss und keinen See. Gott gab die riesige Kugel dem Teufel, er möchte sie so lange halten, bis sie härter geworden sei. Der Teufel packte die weiche Kugel mit seinen Pranken und hielt sie fest. Als Gott ankam und nachsehen wollte, ob der Teufel seine Aufgabe ordentlich erfüllt habe, sah er, dass die Pranken des Teufels die weiche Kugel eingedrückt hatten. Mit seinen dicken Haaren hatte er tiefe Schluchten eingeritzt. Gott schimpfte den Teufel aus, weil er die Erdkugel so fest gedrückt hatte. Er wollte die Unebenheiten ein wenig ausglätten, aber die Erde war schon hart geworden, und nun konnte auch Gott nichts mehr ausrichten. Dort, wo die Pranken des Teufels die Erde eingedrückt hatten, befinden sich jetzt Meere; die von seinen Haaren eingeritzten Schluchten sind aber zu Flussbetten geworden.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox