Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunpiebalga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Iesākumā bijis tikai ūdens un gaiss redzams, zeme vēl nebijusi radīta. Te Dievam iešāvies prātā radīt arī zemi, un viņš saticies ar Velnu, kas toreiz dzīvojis pa ūdeni un lūdzis šim vai nebūtu tik laipns un neiznestu no ūdens apakšas kādu riekšavu dūņu. Velns arī paklausījis Dieva lūgumam, uznesis vienu riekšava dūņu; bet arī pats bijis piebāzis sev pilnu muti ar dūņām. Dievs paņēmis dūņas no Velna saujas, apviļājis tās, un tūliņ tās sākušas briest. Dūņas briezdamas pieņēmušas tagadējo zemes plašumu un izskatu. Arī pa velna muti sākušas dūņas briest, tā ka velns nevarējis vairs to saturēt mutē, bet laidis vaļā, apspļaudīdams ar tām visu zemi. Kur Velns uzspļāvis, tur izcēlušies kalni. Kad Dievs redzējis, ka zeme jau diezgan liela, tad viņš atņēmis tai briestamo spēju, un zeme tad palikusi tāda, kāda tā tagad ir. Zu Beginn waren nur Wasser und Luft zu sehen, die Erde war noch nicht erschaffen. Da fiel es Gott ein, auch die Erde zu erschaffen und er bat den Teufel, der damals im Wasser lebte, ob er nicht so nett sein und ihm eine Handvoll Schlamm aus dem Grund heraufholen wolle. Der Teufel erhörte die Bitte Gottes und brachte ihm eine Handvoll Schlamm. Aber er stopfte sich auch den Mund voll mit Schlamm. Gott nahm den Schlamm aus der Hand des Teufels und knetete ihn ein wenig. Da begann der Schlamm zu quellen. Der quellende Schlamm nahm das heutige Aussehen und den Umfang unserer Erde an. Aber der Schlamm im Munde des Teufels begann ebenfalls zu quellen. Der Teufel konnte ihn nicht mehr bei sich behalten, sondern bespie damit die ganze Erde. Wo der Teufel hinspie, dort entstanden Berge und Täler. Als Gott sah, dass die Erde groß genug war, nahm er ihr die Fähigkeit noch weiter zu quellen; so wurde die Erde gerade so groß, wie sie heute ist.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox