Pasaules radīšana

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Senos laikos Dievs valdījis par itin visu pasaulē: bijis visu kungs. Bet šī Dieva visvarenība nepatikusi Vējam. Vienu dienu tas gājis pie Dieva ar kādu sūdzību, bet Dievs nav viņu pieņēmis. Tad Vējš tā pārskaities, ka pūzdams, elsdams skrējis projām raudams sev līdz smiltis, mālus un akmeņus. Redzēdams Vēja briesmīgo rīcību, Dievs drusku nobijies un uz ātru roku lūdzis Vēju atpakaļ. Vējš arī apstājies pūst, un tā nu smiltis, māli, akmeņi — viss līdznestais palicis uz vietas: nokritis zemē. Tā vēl šobaltdien Vējš dusmu brīžos nes visu ko līdz: grib ar to iebaidīt vareno Dievu debesīs.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox