Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Pērses apgabals
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz sirmā senatnē Dievs ar Velnu dzīvojuši zemes virsū kā bagāti saimnieki. Bet kā šo baltu dienu gadas: kas vienam ir, tā otram nava, tā arī tolaik bijis ar šiem. Velnam piederējušas daudz melnas, tolas govis, nešķeltiem nagiem, bet Dievam tās nebijušas, kaut viņam citas mantas vēl vairāk bijis, nekā Velnam. Dievs, redzēdams, ka Velnam ar govim labi uz rokas gāja, gribēja arī sev tās iegādāt. Viņš derināja tās no Velna pirkt, bet šis ne par ko nepārdeva. Tādēļ Dievs nodomāja viņas ar viltu iegūt. Kamēr viņš prātoja, kā tas labāki būtu, tamēr jau saviem labākiem namdaŗiem uzdeva deviņas lielas kūtis un brangu laidaru uzcirst. Velns viņu apmeklēja un vaicāja, kam tādas ēkas ceļot. Dievs atteica: "Kad būs kūtis, būs lopi!"

Velnam par ganu meitu bija dzilna. Viņa ganīja govis lielā pļavā; meža malā. Govis ēda labi, un tā varēja bez bēdām cauru dienu mierīgi lielās egles galotnē gulēt. Dievs Velnam par spīti gribēja šai raizes darīt Viņš iemantoja — kas zin no kurienes — odus un dundurus, kas govim neļautu mierīgi ēst. Šie nerātņi sākumā tiešām padarīja dzilnai un govim daudz raižu. Raudādama dzilna sūdzējās Velnam par sava dienesta sūrumu. Viņš visus tos sagūstīja, sabāza lielā ādas maisā un pakāra upmalā, vienā apsē. Dzilna nu varēja atkal dzīvot pa vecam. Reiz bija ļoti karsta vasaras diena. Govis ēda mierīgi pļavā un ganu meita atkal gulēja ierastā vietā. Te apses tuvumā izrāpās vēzis no upes. Redzēdams, ka neviena tuvumā nav, tas steigšus uzkāpa apsē un izpildīja, Dieva uzdevumu, pārknieba maisu. Uz reizi izsalkušie spārnaiņi devās ar joni ārā un sāka atkal briesmīgi govis mocīt. Nabadzītes, nevarēdamas nekur tverties, sabēga Dieva laidarā. Dievs to tā bija jau domājis un tādēļ nostādījis pie laidara vārtiem gan namdaŗus, gan krāsotājus. Pirmie pāršķela govim nagus, pietaisīja ragus; pēdējie atkal pārkrāsoja govis gan par baltām, sarkanām, gan par raibu raibām.

Velns, pamanījis odus un dundurus atkal skraidam, tūliņ noprata, ka nekas labs nebūs noticis, tādēļ devās maisu apraudzīt. Vēzis, kā pa laikam kāpējs nekāds liels nava, Velnam pienākot, patlaban no apses novēlās un bailēs, nepaspēdams ne apgriezties, tāpat atšgārnus devās upē. Nabadziņš vēl šodien tā rāpjas, laikam no Velna bīdamies. Velns, vai uguni spļaudams, gāja uz pļavu govis apraudzīt; bet nevienas tur vairs nebija. Tikai dzilna, nekā ļauna nedomādama, vēl jo projām saldi dusēja. Velns, dusmu pārņemts, satvēra lielu nūju un spēra tai pa galvu, ka sarkans apvērtās, jo asinis sāka plūst. Snaudule iztraucēta, sāka raudādama pazudušās govis aicināt: "Tprr, tprr, tprr!"

Tā nabadzīte vēl šo baltu dienu aicina, bet nevienas tādas, kādas pazaudējusi, nav dabūjusi. Līdz šim, aiz lielām rūpēm, viņai nav atlicies laika ne asinis pakausī izmazgāt, tas sarkans vēl šodien.

Velns drīzi nāca uz domām, ka zudušās govis būšot Dieva jaunajās kūtīs. Tādēļ viņš apvilka savus gaŗos, melnos svārkus ar lielām pogām un aizgāja pie Dieva. Bet kad šis sāka beigās Dievu par zagli lamāt, tad Dievs grāba tam aiz apkakles un izsvieda no sava pagalma, kliegdams: "Še tev, zaglis! Še tev, zaglis!" Velnam bija jāiet mājās. Velns gan vēl kādas reizes ar Dievu par šo lietu izķildojās, bet viss bija velti, tam trūka pierādījuma. No tā laika velns esot palicis bez govim. Dievam ar govim vis tā negājis pa rokai, kā agrāk Velnam, tādēļ viņš vēlāk govis ļaudim izdāvājis.

In alten Zeiten lebten Gott und der Teufel als reiche Bauern auf dieser Welt. Aber — wie es ja auch noch heute zu sein pflegt — was der eine hatte, das fehlte dem anderen. So war es damals auch mit den beiden. Der Teufel besaß viele schwarze hornlose Kühe mit ungespaltenen Hufen. Gott besaß jedoch keine Kühe, obwohl er wieder an anderen Dingen mehr hatte als der Teufel. Als Gott sah, dass der Teufel mit seinen Kühen Glück hatte, wollte er sich ebenfalls welche anschaffen. Er wollte sie beim Teufel kaufen, aber der Teufel verkaufte sie um keinen Preis. Da beschloss Gott, sie mit List zu bekommen. Während er noch überlegte, wie er sein Ziel am besten erreichen konnte, hatte er bereits die besten Zimmerleute mit dem Bau von neun großen Ställen beauftragt, der Teufel besuchte ihn und erkundigte sich, wozu er solche Bauten errichten wolle. Gott antwortete: "Wenn ich Ställe habe, dann werde ich auch Vieh haben!"

Der Grünspecht war des Teufels Viehhüter. Er hütete die Rinder des Teufels auf einer großen Wiese am Rande des Waldes. Da die Kühe ruhig grasten, konnte der Grünspecht sorglos den ganzen Tag im Wipfel einer hohen Tanne schlafen.

Gott aber beschloss — um den Teufel zu ärgern, dem Grünspecht Kummer zu bereiten. Er beschaffte Mücken und Fliegen, die, die Kühe nicht ruhig grasen ließen. Anfangs setzten sie dem Grünspecht und den Kühen wahrhaftig arg zu. Weinend beklagte sich der Grünspecht beim Teufel über den schweren Dienst. Der Teufel fing sie alle ein, steckte sie in einen großen ledernen Sack und hing ihn am Flussufer an einen Espenbaum auf. Da hatte der Grünspecht wieder sein gutes Leben wie früher. Es war ein sehr heißer Sommertag. Die Kühe grasten ganz ruhig auf der Wiese, und der Hüter schlief auf seinem gewohnten Platz. Da kroch in der Nähe des Espenbaumes ein Krebs aus dem Wasser hervor. Als er niemand in der Nähe sah, kletterte er eiligst auf den Espenbaum und führte den Auftrag Gottes aus: Er schnitt ein Loch in den Sack. Die hungrigen Beflügelten kamen in großen Schwärmen aus dem Sack hervorgeflogen und begannen die Kühe fürchterlich zu plagen. Die Ärmsten wussten nicht mehr, wie sie sich retten sollten, und flohen in die Ställe Gottes. Gott hatte das schon vorausgesehen und hatte sowohl Zimmerleute als auch Anstreicher ans Tor gestellt: Die einen spalteten die Hufe der Kühe, die anderen strichen sie weiß, rot und bunt an.

Als der Teufel die herumfliegenden Mücken und Fliegen bemerkte, begriff er sogleich, dass das kein gutes Zeichen war, deshalb eilte er zum Fluss, um nach dem Sack zu sehen. Der Krebs, der kein guter Kletterer war, erschrak, als er den Teufel erblickte und fiel vom Baum herunter. In seiner Angst konnte er sich nicht einmal mehr umdrehen, sondern kroch rückwärts in den Fluss zurück. Der Ärmste kriecht noch heute rückwärts — wahrscheinlich fürchtet er sich noch immer vor dem Teufel. Der Teufel, der vor Wut fast Feuer spie, eilte zur Wiese, um nach seinen Kühen zu sehen. Aber er fand keine einzige Kuh mehr. Nur den Grünspecht, der nichts Arges ahnte, schlief noch fest. In seinem Zorn ergriff der Teufel einen Stock und schlug den Grünspecht damit auf den Kopf, der sich gleich vom Blut rot färbte. Der aufgescheuchte Schläfer begann weinend die verlorenen Kühe zu locken: "Tprr, tprr, tprr!"

So lockt der Ärmste noch heute, aber bis jetzt hat er keine der verlorenen Kühe zurückbekommen. Vor Kummer hat er noch bis heute keine Zeit gehabt, seinen Kopf abzuwaschen: Der ist noch heute rot.

Der Teufel kam bald auf den Gedanken, dass die verschwundenen Kühe in den Ställen Gottes sein würden.

Deshalb zog er seinen langen, schwarzen Rock mit den großen Knöpfen an und begab sich zu Gott. Aber als er dann schließlich begann, Gott einen Dieb zu schimpfen, packte Gott ihn am Kragen und warf ihn hinaus, indem er rief: "Da hast du den Dieb! Da hast du den Dieb!" Der Teufel musste abziehen. Noch manches Mal hat er mit Gott über dieselbe Sache gehadert, aber es war alles vergeblich, denn ihm fehlten Beweise. Seit der Zeit besitzt der Teufel keine Kühe mehr. Gott hatte jedoch nicht so viel Glück mit den Kühen wie früher der Teufel, deshalb verschenkte er später die Kühe an die Menschen.

(Anmerkung des Sprachredakteurs: lett. Dzilna — Grünspecht ist weiblich)

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox