Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pašā iesākumā Dievam nebijis nekas, Velnam piederējis viss; bet Dievs ar gudrību Velnam visu atņēmis.

Tā Dievs redzējis, ka Velnam ar mājas lopiem labi gājis. Viņš sācis gudrot tos Velnam atņemt. Bet tas nebijis tik viegli, jo Velnam vienmēr divi gani sargājuši lopus. Beidzot Dievs uzcēlis kūti, uzlicis uz sliekšņa asu izkapti un tad palaidis lielu pulku dunduru Velna lopos. Lopi sākuši bizot un, patvēruma meklēdami, iebizojuši Dieva kūtī. Bet par slieksni skriedami, tie uzminuši nagus uz izkapti un pāršķēluši uz divām daļām. Velns, bez lopiem palicis, dikti sadusmojies un aicinājis savus ganus, dzeni un dzilnu, lai atbild. Un kad tie nevarējuši nekā atbildēt, tad dusmās sitis dzeņam pa pakaļu un dzilnai pa galvu, ka tūliņ asinis tecējušas. Un vēl tagad dzeņam un dzilnai tais vietās sarkanumi.

Pēc tā labā sitiena Velns vēl piekodinājis saviem ganiem, lai meklējot lopus, kamēr atrodot. Tādēļ dzilna ar dzeni vēl tagad meklē Velna lopus: dzilna skriedama vienmēr sauc: "Pru, pru, pru!" un tiklīdz uzmetusies uz koka, tad ilgi skatās, vai lopi nāk, vai nenāk. Un kad nu nejūt šos nākam, tad rīda ar suni: "Pī! pī ! " Bet dzenis, nabadziņš, atkal nopūlas kokos kūtis kaldams lai zudušie lopi tais ietu iekšā Daudzreiz pēc tam tiklab Velns, kā arī abi gani, lopus gan esot redzējuši; bet tos viņi neturot par saviem, šiem lopiem esot šķērēti (šķelti) nagi un viņu lopiem esot bijuši nešķērēti.

Ganz am Anfang besaß Gott nichts, alles gehörte dem Teufel. Aber Gott war schlau und nahm durch List dem Teufel alles weg.

Gott sah, dass der Teufel mit Haustieren Glück hatte. Er begann zu überlegen, wie er sie dem Teufel wegnehmen könnte. Aber das war nicht so einfach, denn zwei Hirten bewachten das Vieh des Teufels. Schließlich erbaute Gott einen Stall, legte eine Sense auf die Schwelle und ließ dann große Schwärme Biesfliegen auf das Vieh des Teufels los. Das Vieh begann zu biesen und lief — da es Schutz suchte — in den Stall Gottes. Auf der Schwelle aber traten sie auf die scharfe Sense, die ihre Hufe spaltete. Als der Teufel sah, dass er sein Vieh verloren hatte, wurde er sehr zornig, und der Buntspecht und der Grünspecht, seine Viehhüter, mussten sich vor ihm verantworten. Als sie nun keine Entschuldigung vorbringen konnten, wurde der Teufel so wütend und schlug den Buntspecht so auf den Hintern und den Grünspecht auf den Kopf, dass gleich Blut zu rinnen begann. Noch heute haben der Buntspecht und der Grünspecht an den Stellen einen roten Fleck.

Nachdem der Teufel seine Viehhüter verprügelt hatte, ermahnte er sie, sich gleich auf die Suche nach den verlorenen Kühen zu machen und so lange zu suchen, bis sie, sie gefunden hätten. Deshalb suchen der Specht und der Grünspecht noch heute die Kühe des Teufels: Der Grünspecht ruft im Fliegen immer "Pru, pru, pru!" Dann lässt er sich auf einen Baum nieder und schaut sich lange um, ob die Kühe nicht kommen. Merkt er schließlich, dass keine Kuh kommt, hetzt er den Hund, indem er ruft: "Pi, pi!" Der Specht aber, der Ärmste, müht sich ab, indem er Ställe zimmert in der Hoffnung, das verlorene Vieh werde hineingehen. Viele Male haben sowohl der Teufel als auch seine beiden Hirten das Vieh gesehen, aber sie erkannten es nicht als das ihre, denn die Kühe hatten gespaltene Hufe, die ihre Kühe nicht gehabt hatten.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox