Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Starti
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Senāk Velnam vien bijušas govis; tās pašas itin visas bijušas melnā spalvā. Melnā dzilna govis ganījusi. Dievam turpretim nebijis nevienas govs. Dievs izdomājies visādi, kā pie govim tikt; beidzot iešāvies labs padoms prātā: sācis laidarus celt. Velns atjozis pie laidara cēlāja, ieteikdamies: "Ekur, vīra prāts! Ceļ kūtis, lopa neviena!" Dievs atbildējis: "Gan jau lopi būs, kad ēku nobeigšu." Tiklīdz ēka bijusi gatava, tad Dievs jaukā pusdienas saulītē, kad Velna govis mīkstā zālītē mierīgi ganījušās, uzsūtījis Velna ganu meitai, melnai dzilnai, saldu miegu: tā uz cinīša tupēdama, iesnaudusies. Govim atkal uzlaidis dunduru baru, govis visas sabizojušas Dieva laidarā. Nu Dieviņš, gudrinieks, ņēmis govis nokrāsot gan baltas, sarkanas, gan raibu raibās, atstādams tikai kādas vien vēl melnas. Dzilna atmodusies, meklējusi, meklējusi govis, bet nepazinusi tās vairs. No tā laika visas sarkanās, baltās, raibās govis ir Dievam; melno govu ir maz un tās pašas pieder Velnam.

Kad dzilna aizgājusi pie sava kunga izstāstīt likstu, tad Velns viņai sitis reiz pa galvu un aizdzinis lūkot govu. No šā sitiena viņai tikusi tā sarkanā sekste. Vēl tagad viņa meklējot govis, saukdama: "Tprrū, tprrū, cui!"

Früher hat nur der Teufel Kühe besessen. Sie waren alle schwarz. Der Schwarzspecht hütete sie. Gott dagegen besaß keine einzige Kuh. Gott überlegte lange, wie er auch zu Kühen kommen könnte. Schließlich bekam er einen guten Einfall: er begann Ställe zu bauen.

Der Teufel kam angerannt und sagte: "Da sieht man den Verstand des Mannes: er erbaut Ställe und hat kein Vieh!" Gott antwortete: "Das Vieh werde ich schon noch bekommen, wenn die Ställe erst fertig sind. Sobald die Ställe fertig waren, schickte Gott dem Schwarzspecht, der die Kühe des Teufels in der schönen Mittagssonne im weichen Gras weidete, süßen Schlaf: Er schlief auf dem Hümpel hockend ein. Dann ließ er Schwärme vor Biesfliegen auf die Kühe des Teufels los, die gleich zu biesen begannen und in des liebe Gottes Stall liefen. Gott, der Schlaukopf, machte sich gleich ans Werk und strich die Kühe weiß, rot und bunt an, nur ganz wenige ließ er schwarz, wie sie waren. Als der Schwarzspecht erwachte, begann er nach den Kühen zu suchen, aber er erkannte sie nicht mehr. Seit der Zeit besitzt Gott alle weißen, roten und bunten Kühe. Die schwarzen Kühe gehören dem Teufel, aber es gibt nur wenige davon.

Als sich der Schwarzspecht nun zu seinem Herrn begab, um ihm von dem Unglück zu berichten, schlug der Teufel ihn auf den Kopf und jagte ihn hinaus, noch weiter nach den Kühen zu suchen.

Von diesem Schlag hat er den roten Kamm bekommen. Noch heute sucht er die Kühe und ruft: "Tprru! tprru! tprru!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox