Velna un Dieva govis

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Dievs, kūtis celdams, Vellam atbildējis: "Te (kūtī) mušas un dundurus sakrāšu!" Kad nu kūtis uzcēlis, tad Dievs licis saviem puišiem ar liekšķeriem mušas un dundurus Vella lopu barā iebērt. Lopi tūdaļ iebizojuši Dieva kūtīs. Nu Dievs ņēmis cirvi, pāršķēlis lopiem nagus, un egles zarus atkal sadzinis pierē par ragiem. (Beigas tāpat kā citos variantos.)

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox