Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Velns esot radījis lopus, bet visus ar nešķeltiem nagiem. Turpretim Dievs uzbūvējis kūti, attaisījis kūts durvis vaļā, salicis iekšpusē pie durvim izkaptis uz muguras, tad aizgājis ar vienu maisu spāru uz ganību un palaidis starp Velna lopiem vaļā. Licis arī karstai saulei spīdēt. Lopi, no spāriem un saules bēgdami, ieskrējuši Dieva kūtī un uz izkaptim pāršķēluši nagus. Neilgi pēc tam Velns ar atskrējis un paģērējis, lai Dievs viņa lopus izdodot: bet Dievs atbildējis, ka šā lopiem tak esot apaļi nagi un viņa (t. i. Dieva) lopiem esot šķelti un tādēļ nevarot nekā dot. To dzirdēdams, sācis Velns raudāt un raudādams aizgājis uz Dieva kūti, tos lopiņus vēl aplūkot. Kūtī pie durvim atradis vienu kazu, šai esot vilcis ar asarainiem pirkstiem pāri pār purnu un tādēļ šās kazas pēcnākamiem esot strīpaina purna.

Tanī vietā, kur Dievs esot kūtij baļķus cirtis, Velns to čakārnus esot izlauzis, lai mežs vairs neaugtu un Dievam skāde būtu. Bet Dievs esot tos pašus saņēmis un saviem lopiem par piemiņas zīmi uz pieres licis. Čakārnu esot trūcis, un tādēļ citi lopi ir ar ragiem un citiem nav, bet nagi turpretim visiem šķelti, tik zirgam nē, tādēļ ka Dievs viņu jau agrāki bija no Velna noandelējis.

Der Teufel erschuf das Vieh, aber es hatte ungespaltene Hufe. Gott erbaute einen Stall, öffnete die Stalltür und legte vor die Schwelle Sensen mit der Schneide nach oben hin. Dann füllte er einen Sack mit Libellen und begab sich zur Weide des Teufels, wo er die Sonne heiß strahlen ließ und die Libellen auf das Vieh des Teufels losließ. Die Kühe — auf der Flucht vor der Sonne und vor den Libellen — liefen in Gottes Stall, wobei sie auf den Sensen die Hufe durchschnitten. Kurz darauf kam auch der Teufel angerannt und verlangte von Gott, er möchte ihm die Kühe zurückgeben. Gott antwortete jedoch, dass des Teufels Vieh ja runde Hufe habe, sein eigenes dagegen habe gespaltene Hufe, deshalb könne er es dem Teufel nicht geben. Als der Teufel das hörte, begann er zu weinen. Weinend begab er sich zum Stall Gottes, um sich das Vieh doch noch anzusehen. An der Stalltür fand er eine Ziege, der er mit tränennassen Fingern über das Maul strich. Deshalb haben noch heute die Nachkömmlinge der Ziege ein gestreiftes Maul.

An der Stelle, an der Gott für den Bau seines Stalles Bäume gefällt hatte, riss der Teufel alle Stubben heraus, um Gott einen Schaden zuzufügen. Aber Gott nahm die Stubben und drückt sie an die Stirn seiner Kühe. Es gab nicht so viele Stubben, deshalb haben manche Kühe Hörner, manche wieder nicht. Alle haben sie jedoch gespaltene Hufe, das Pferd dagegen nicht, denn das Pferd hatte Gott schon früher dem Teufel abgekauft.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox