Velna un Dieva govis

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Dzilna ganījusi Velnam 5 melnas toles. Reiz Dievs dzilnu ganos iemidzinājis, sadzinis Velna govis savā kūtī un pāršķēlis tām nagus (Velna govim nagi bijuši tādi kā zirgam), un sācis krāsot un dzīt pierē kociņus. Dievs nepaguvis vēl visu govju nokrāsot, ne arī visām kociņus pierē iedzīt, ka jau Velns bijis klāt. Velns prasījis Dievam, vai tas neesot redzējis viņa govju. Dievs atbildējis, ka ne, un ievedis velnu kūtī. Velns apskatījis govis, bet neatzinis nevienas par savu. Tās govis, kuŗām Dievs nepaguvis līdz Velna atnākšanai iedzīt pierē kociņus, ir vēl šodien toles, bet iedzītie kociņi pārvērtušies par ragiem. Velns bijis bezgala pārskaities uz dzilnu un padzinis to prom. Dzilna vēl šodien skrien un sauc velna govis: "Tprū, tprū, tprū pīcs (piecas) ! "

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox