Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Cesvaine
Year of recording 51
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Agrāk Dievam bijušas govis, bet Velnam nebijis. Dievs reiz sadzinis aplokā, lai ēd govis, bet te sanākuši knišļi, dunduri, odi un daudzi kukaiņi un sākuši kost. Govis nevarējušas panest un sākušas bijot. Dievs par to sadusmojies un visus dundurus un odus sabāž maisā un pakaŗ apsē. Dievs nu domā, nu būs miers. Velns nu atkal prāto, kā varētu dabūt Dieva govis, ka viņas sabizinātu viņa labībā, un tad viņš viņas noķīlātu, un kādu daļu paturētu sev. Tām, kuŗas paturētu sev, tām iedzītu ragus pierē un pāršķeltu nagus. Bet kā pie tā lai tiek? Pats nedrīkst kāpt pie kukaiņu maisa, kas karājas apsē. Tad Velns sarunā vēzi, vai šis nevarot uzrāpties, ko? Kāpēc nevarot? Nu tad lai šis uzkāpjot un pārkniebjot maisu pušu. Vēzis arī to izdara. Līdz ko maiss pušu, tad visi lopi sabizo Velna labībā. Velns nu apķīlā un sadzen savā stallī. Staļļa priekšā noliek izkaptis. Kuŗa govs nu iet pāri, tā pāršķeļ nagus. Un pats atkal iedzen govim ragus pierē.

Dievs, redzēdams, ka visi kukaiņi nu ir vaļā, iet skatīties, kas tos palaidis, un no tālienes jau ierauga, ka vēzis jau pašlaik rāpjas zemē. Vēzis laidis pakaļu papriekšu. To Dievs redzēdams, nolādēja vēzi, kad kādreiz šo traucēšot, lai tad tikai atpakaļ vien varot skriet. Un no tās reizes vēzis vēl šo baltdien, ja kāds pabaida, skrien atpakaļ. Dievs, nolādējis vēzi, gājis pie Velna pēc govim, bet Velns nav vairāk devis, kā tikai pusi atpakaļ. Dieva govis esot ar nešķeltiem nagiem un bez ragiem, bet Velna govim tapu vietā izauguši ragi, un uz izkapts pāršķeltie nagi tāpat vēl šo baltdien pāršķelti.

Früher besaß Gott Kühe, der Teufel jedoch nicht. Einmal trieb Gott seine Kühe auf die Weide, wo sie grasen sollten, aber Bremsen, Biesfliegen und Mücken überfielen sie und begannen sie erbarmungslos zu stechen. Die Kühe konnten es nicht ertragen und fingen an zu biesen. Darüber wurde Gott sehr böse und steckte alle Fliegen, Bremsen und Mücken in einen Sack, der er an einen Espenbaum aufhing. Jetzt glaubte Gott, dass sein Vieh Ruhe bekommen werde. Der Teufel wiederum überlegte, wie er es anstellen könnte, dass die Kühe Gottes auf seine Felder biesen: Dann könnte er einen Teil als Pfand behalten. Denen, die er behalten wollte, würde er die Hufe spalten und Hörner in die Stirn treiben. Aber wie sollte er das erreichen. Selbst konnte er nicht auf die Espe klettern, an der der Sack mit den Fliegen und Mücken hing. Da überredete der Teufel den Krebs, auf den Baum zu klettern. Warum denn nicht? Nun gut, er solle hinaufklettern und den Sack aufschlitzen. Der Krebs tat es auch. Sobald der Sack aufgeschlitzt war, bieste das Vieh auf die Getreidefelder des Teufels. Nun trieb der Teufel das Vieh in seinen Stall. Vor dem Stall hatte er Sensen hingelegt. Als die Kühe darüber liefen, wurden ihre Hufe gespalten. Selbst trieb er den Kühen Hörner in die Stirn.

Als Gott bemerkte, dass alle Fliegen und Mücken frei herumschwirrten, ging er nachsehen, wer sie wohl losgelassen habe. Schon aus der Entfernung sah er, dass der Krebs gerade dabei war, den Baum hinunterzuklettern. Der Krebs kroch mit dem Hintern voran. Als Gott das sah, verdammte er den Krebs dazu, dass er künftig immer rückwärts kriechen müsse. Und so kriecht der Krebs noch heute — sobald jemand ihn ein wenig erschreckt — rückwärts. Nachdem Gott den Krebs verdammt hatte, begab er sich zum Teufel, um seine Kühe zurückzuholen. Aber der Teufel gab ihm nicht mehr als die Hälfte der Herde zurück. Die Kühe Gottes seien mit ungespaltenen Hufen und ohne Hörner, den Kühen des Teufels sind aber anstelle der eingerammten Pflöcke Hörner erwachsen; auch die auf den Sensen gespalteten Hufe sind noch heute gespalten.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox