Dieva kalts un Velna izkapts / Die Sichel Gottes und die Sense des Teufels

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Blomes pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz siena laikā Velns pļāvis savā pļavā sienu, Dievs savā. Velnam bijusi izkapts, Dievam kaltiņš. Velns uzaicinājis Dievu, lai nāk ar šo pļauties, kuŗš vairāk nopļaus. Dievs bijis ar mieru.

Līdz pusdienai Velns pļāvis kā traks, bet Dievam ar kaltiņu negājis nekā. Velns apgūlies dienasvidu. Dievs uzsūtījis Velnam stipru miegu, paņēmis Velna izkapti un pļāvis, cik var. Pēc dienasvidus aiznesis izkapti Velnam atpakaļ.

Velns cēlies, sācis atkal pļaut. Dievs ar kaltiņu jau rāvies pļaudams. Vakarā Velns gājis skatīties, cik Dievs ir nopļāvis, redzējis, ka Dievam jau pļava nopļauta. Velns derības pazaudējis. Nu sācis ar Dievu diņģēties, lai šis mij savu kaltiņu ar šā izkapti. Dievs papriekš negribējis, bet kad Velns tā uzspiedies, izmijis arī. Velns nu gājis ar kaltiņu pļaut sienu. Bet nu tik redzējis, ka ir piešmaukts.

Einmal zur Zeit der Heumahd mähte der Teufel seine Wiese, Gott wieder die seine. Der Teufel hatte eine Sense, Gott nur eine Sichel. Der Teufel forderte Gott zum Wettmähen auf. Gott war damit einverstanden. Bis zum Mittag mähte der Teufel wie verrückt, Gott mit seiner Sichel konnte jedoch nicht viel schaffen. Dann legte sich der Teufel hin, um ein Mittagsschläfchen zu machen. Gott schickte dem Teufel einen tiefen Schlaf, nahm dann selbst die Sense des Teufels und mähte, soviel er nur konnte. Dann legte er die Sense des Teufels an ihren alten Platz zurück.

Der Teufel erwachte und machte sich wieder ans Mähen. Gott war mit seiner Sichel schon bei der Arbeit. Am Abend wollte der Teufel nachschauen, wie viel Gott bereits abgemäht hatte. Da sah er, dass Gott die ganze Wiese abgemäht hatte. Nun hatte der Teufel die Wette verloren. Jetzt bedrängte er Gott, er möchte doch seine Sichel gegen die Sense des Teufels tauschen. Gott wollte es anfangs nicht tun, als nun der Teufel ihn aber so bedrängte, war er schließlich bereit. Da machte sich der Teufel mit der Sichel an die Arbeit. Aber jetzt merkte er, dass er betrogen worden war.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox