Dieva kalts un Velna izkapts / Die Sichel Gottes und die Sense des Teufels

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Cesvaines pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Senos laikos Dievs ar Velnu taisījuši pļaujamos. Dievs iztaisījis kaltu, Velns izkapti. Nu Velns saderējis ar Dievu, ka šis ar savu izkapti nopļaušot vairāk kā Dievs ar savu. Pirmo pļaušanu taisījuši mežā. Dievs paņēmis savu kaltu un sācis kalt kokus, bet Velns ar savu izkapti cita nevarējis, kā apskrambājis tikai kokiem mizu. Velns tā šoreiz derības pazaudējis, bet viņš teicis, ka Dievam esot bijusi labāka izskapts, tāpēc šis ātrāk varējis strādāt. Nu kad jau tā, tad tā. Dievs iedevis Velnam kaltu, bet pats paņēmis izkapti.

Nu gājuši šoreiz pļavā pļaut sienu. Dievs ar savu izkapti tā pļāvis, ka zāle vien pa gaisu griezusies, bet Velns ar savu kaltu tikai bakstījis pa smiltim. Velns bijis milzīgi saskaities par savu neveiksmi.

Tuvējā krūmā sēdējusi žagata un smējusies par Velna ķibeli. Velns nez' kā pagriezies uz krūmiņa pusi, un ieraudzījis žagatu par sevi smejamies, briesmīgi pārskaities. Viņš paķēris savu kaltu un sviedis žagatai. Kalts žagatu ķēris astē un nocirtis tai pašu galiņu, tāpēc vēl tagad žagatām ir astes it kā ar nocirstu galu.

In alten Zeiten fertigten Gott und der Teufel Geräte zum Mähen an. Gott hatte eine Sichel, der Teufel eine Sense angefertigt. Jetzt wollte der Teufel mit Gott eine Wette abschließen: er werde mit seiner Sense mehr schaffen als Gott mit seiner Sichel. Zuerst probierten sie ihre Geräte im Walde aus. Gott nahm seine Sichel und begann Bäume abzumähen, aber der Teufel konnte mit seiner Sense nur die Rinde der Bäume anritzen. So hatte der Teufel diesmal die Wette verloren, aber nun behauptete er, Gott habe das bessere Gerät gehabt, deshalb habe er schneller arbeiten können. Nun, wenn so, denn so. Gott reichte dem Teufel seine Sichel und nahm selbst die Sense.

Diesmal begaben sie sich auf die Wiese, um Gras zu mähen. Gott legte mit der Sense so los, dass das Gras im Fallen nur so wirbelte, der Teufel mit der Sichel stocherte dagegen nur im Sand herum. Der Teufel war über seinen Misserfolg sehr erbost.

Im nahen Strauch saß eine Elster und lachte über das Missgeschick des Teufels. Als der Teufel bemerkte, dass die Elster über ihn lachte, wurde er furchtbar wütend. Er ergriff seine Sichel und schleuderte sie nach der Elster. Die Sichel schnitt der Elster die Schwanzspitze ab, deshalb sehen die Schwänze der Elstern noch heute wie abgehackt aus.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox