Dieva kalts un Velna izkapts / Die Sichel Gottes und die Sense des Teufels

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Velns izstaisījis izkapti, lai varētu visu zāli nopļaut un Dieva zirgam neko neatstāt; bet Dievs uztaisījis kaltu un sācis ar to pļaut. Velns redzēdams, ka Dievs arī sāk pļaut, saņēmis visus spēkus un pļāvis, ko maz vien varējis. Līdz pusdienai krietni nopļāvies, un redzēdams, ka Dievam nemaz nesokas, licies krietni uz guļu un siena smarža to arī padaļai apdullinājusi, un tādēļ gulējis jo cieti. Kad bijis atmodies un redzējis, ka Dievs ar pļaušanu priekšā, tad vaicājis, kā šis varējis tik daudz nopļaut. Tad Dievs atbildējis, ka tikmēr ar kaltu nesokoties pļaut, kamēr rasa zālē; bet tikko rasa nozudusi, varot ar kaltu daudz ātrāki pļaut nekā ar izkapti, turpretim ar izkapti esot otrādi. Bet kas tad gribot pa rasu bradāt, labāki jau esot pa sausumu. Kamēr Velns gulējis, tikmēr Dievs ar Velna izkapti pļāvis un tādēļ Velnam priekšā ticis. Kalta un izkapts labumus zināt dabūjis, Velns sācis ar Dievu atkal andelēties un pēdīgi izmijuši. Kad nu gājuši pļaut, Velnam ar pļaušanu nemaz neesot veicies, bet pļavu tik izbakstījis vien. No tā laika visās pļavās ir ciņi, kur Velns pļāvis, bet kur Dievs pļāvis, tur ir līdzens. Der Teufel fertigte eine Sense an, um allein alles Gras abmähen zu können, damit für das Pferd Gottes nichts übrig blieb. Gott fertigte eine Sichel an und begann damit zu mähen. Als der Teufel sah, dass Gott ebenfalls zu mähen begann, nahm er all seine Kraft zusammen und mähte, was er nur konnte. Nachdem er bis Mittag eine Menge geschafft und dazu noch gesehen hatte, dass Gott nur sehr mühsam vorankam, legte er sich schlafen. Der Duft des Heus hatte ihn so betäubt, dass er sehr fest schlief. Als er wieder aufwachte und sah, dass Gott ihn längst überholt hatte, fragte er ihn, wie er so viel habe schaffen können. Gott antwortete, dass es mit der Sichel sehr mühsam gehe, solange noch Tau auf dem Gras liege, aber sobald der Tau verschwunden sei, könne man mit der Sichel viel schneller mähen als mit der Sense. Mit der Sense sei es aber gerade umgekehrt. Aber wer habe denn schon Lust, im Tau zu waten, wenn man auch trocken bleiben könne. Während der Teufel geschlafen hatte, hatte Gott mit dessen Sense gemäht und ihn überholt. Als der Teufel die Vorzüge der Sichel erfahren hatte, bedrängte er Gott, mit ihm die Geräte zu tauschen. Als sie nun zu mähen begannen, ging dem Teufel die Arbeit gar nicht von der Hand, er stocherte nur in der Erde herum. Seit dem gibt es an den Stellen, wo der Teufel gemäht hatte, Hümpel auf der Wiese; die Stellen dagegen, an denen Gott gemäht hatte, sind glatt und eben geblieben.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox