Dievs ar Velnu dala ražu / Gott und der Teufel teilen die Ernte

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Blīdene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Senos laikos Blīdenes Zīļu mājās dzīvojis vareni gudrs un izmanīgs saimnieks, Pampis vārdā, kuŗš par savu lielo gudrību no ļaudim ticis dēvēts par "gudro Pampi". Reiz arī Velns dabūjis dzirdēt par Pampja vareno gudrību un tāpēc apņēmies kādreiz gudro Pampi viņa gudrībā pārbaudīt. Kad Velns apciemojis Pampi, tad to atradis Jāņu kalnā kviešus pļaujam. Kvieši bijuši tik vareni auguši, ka Jāņu kalnā stutītēm pietrūcis gandrīz vietas, bijis, tā sakot, piebāzts. Velns, to redzēdams, domājis: "Kad man arī būtu tāds kviešu lauks, tad es tiešām būtu bagāts kā Velns! " Velns Pampi uzrunājis itin laipni: "Kaimiņ, šogad tev bagāta pļauja, būsi bagāts kā Velns!" Pampis atbildējis: "Jā, ciemiņ, būs naudas kā Velnam pelus!" Velns domājis: "Vai nevarētu kādā ziņā gudro Pampi piekrāpt?" un tāpēc sacījis: "Ja gribi būt bagāts kā Velns, tad paklausi, ko es tev teikšu. Esmu tavs bagātākais kaimiņš, Velns; dzīvoju šepat Duģa ezerā, un tāpēc kā kaimiņi varam dzīvot līdzīgi un saticīgi. Nākošā pavasarī es tev palīdzēšu Jāņu kalnu apstrādāt un no sējuma, ko tu tur būsi sējis, rudenī dalīsim uz pusēm: Es ņemšu virsu, tu apakšu, par to tu dabūsi no manis veselu sieku naudas." Pampis bijis ar to pilnā mierā un tā salīguši. Kā rokas naudu Velns iedevis Pampim pilnu cepuri naudas. "Uz redzēšanos!" Velns no Pampja atvadījies. Pampis gājis priecīgs uz mājām. Mājās stāstījis sievai, ka salīguši ar Velnu. Sieva bijusi pikta un teikusi, ka nebūšot labi, ja ar Velnu iesācis kulties. Bet Pampis atbildējis: "Nekas, sieviņ! Pampis ir gudrs bijis, gudrs būs, sieks naudas arī noderēs. Pavasarī Jāņu kalnā nesēšu vis kviešus, bet stādīšu kartupeļus, lai Velns ēd lakstus, cik gribēdams!"

Pavasarī, kad Pampis sācis art Jāņu kalnu, Velns arī atnācis un noprasījis Pampim: vai atminot viņu nolīgumu?

"Kā nu ne!" Pampis atbildējis, "ja nāksi palīgā art un dosi sieku naudas, tad jau gan atminēšu." Nākošā naktī Velns bijis saaris Jāņu kalnu vienos pelnos, putējis vien. Kad Pampis sācis rāceņus stādīt, tad Velns atnesis solīto sieku naudas un, redzēdams, ka Pampis rāceņus stāda, sacījis: "Tas skaita smuko sēklu kā žīds utis, gan rudenī ņemsi sapuvušus ārā!" Pampis par to tikai pasmējies. Rudenī, ņemamā laikā, Pampis rausis kartupeļus kā ābolus, un Velns atkal lasījis nodzeltējušos lukstus, dusmodamies par Pampja gudrību. Nākošā pavasarī Velns atkal līdzis ar Pampi. Velns sacījis: "Pampi, es tev došu divi sieki zelta naudas un palīdzēšu Jāņu kalnu apstrādāt un tu man dosi no sējuma rudenī apakšu, pats paturēsi virsu." Pampis bijis pilnā mierā un tā atkal salīguši. Pavasarī agri agri Velns steidzies Jāņu kalnu uzart un Pampis nācis ar sētuvi ārā, sējis kviešus. Rudenī kviešu lauks līgot līgojies no kuplajām kviešu vārpām un, kad Pampis steidzies iet kviešus pļaut, te arī Velns bijis klāt. Pampis pļāvis kviešus un Velns dīrājis rugājus, ka putējis vien. Redzēdams, ka nu no Pampja otru reizi piekrāpts, Velns lādējis Pampi, lai atdodot naudu, bet Pampis par to tikai ņirgājies.

In alter Zeit lebte in Zīles (Eichelhof) der Gemeinde Blīdene ein sehr schlauer und geschickter Bauer namens Pampis, den die Leute seiner Klugheit wegen den "klugen Pampis" nannten. Einmal hörte auch der Teufel von der großen Klugheit des Pampis, und, beschloss selbst zu prüfen, ob er wirklich so klug sei. Als der Teufel kam, um Pampis einen Besuch abzustatten, fand er ihn beim Weizenmähen auf dem Jāņu kalns (Johanniberg). Der Weizen war so prächtig gediehen, dass man kaum Platz für die vielen Weizenhocken auf dem Jāņu kalns finden konnte. Da dachte der Teufel bei sich: "Wenn ich einen solchen Weizenberg hätte, dann wäre ich wirklich ein reicher Teufel!" Deshalb sprach der Teufel Pampis sehr freundlich an: "Dieses Jahr hast du eine reiche Ernte, Nachbar, nun wirst du ja reich wie der Teufel werden!" "Ja," antwortete Pampis, "ich werde so viel Geld haben wie der Teufel Spreu!" Da dachte der Teufel: "Wäre es denn nicht möglich, den reichen Pampis anzuführen?" Deshalb sagte er: "Wenn du so reich wie der Teufel werden willst, so höre auf mich. Ich bin dein reichster Nachbar, der Teufel; ich wohne hier im Duģis-See, deshalb können wir als Nachbarn in Frieden und Eintracht leben. Im nächsten Frühjahr will ich dir helfen, den Jāņu kalns zu bearbeiten. Die Saat wollen wir im Herbst unter uns aufteilen: ich werde das Obere nehmen, nimm du das Untere; Dafür sollst du von mir einen Scheffel Gold bekommen." Pampis war damit einverstanden, und sie wurden sich einig. Als Handgeld gab der Teufel Pampis eine Mütze voll Geld. Dann verabschiedete er sich von Pampis: "Auf Wiedersehen!" Froh ging Pampis nach Hause. Zu Hause erzählte er seiner Frau von dem Vertrag mit dem Teufel. Die Frau war ganz ärgerlich und sagte, es könne nichts Gutes dabei herauskommen, wenn man sich mit dem Teufel einlasse. Aber Pampis antwortete: "Macht nichts Frauchen! Pampis war immer klug und wird es auch bleiben. Ein Scheffel Gold wird uns sehr nützlich sein. Im nächsten Frühjahr werde ich auf dem Berg keinen Weizen mehr aussäen, sondern Kartoffeln setzen: Mag dann der Teufel soviel Kartoffelkraut essen, wie er Lust hat!" Im nächsten Frühjahr, als Pampis dabei war, den Acker auf dem Jāņu kalns um zu pflügen, fand sich auch der Teufel ein und fragte Pampis, ob er noch zu ihrem Vertrag stehe. "Wie denn nicht!" Antwortete Pampis, "hilfst du mir beim Pflügen und gibst du mir den Scheffel Gold, so werde ich schon zu unserem Vertrag stehen." In der nächsten Nacht hatte der Teufel den Jāņu kalns umgepflügt. Als nun Pampis kam, um die Kartoffeln zu setzen, brachte der Teufel ihm das versprochene Geld. Er sah zu, wie. Pampis die Kartoffeln setzte und sagte: "Der zählt das schöne Saatgut wie der Jude die Läuse! Im Herbst holst du sie doch verfault aus der Erde!" Pampis aber lachte nur darüber. Im Herbst zur Rodezeit erntete Pampis so schöne Kartoffeln wie Äpfel, der Teufel aber musste sich mit dem vergilbten Kartoffelkraut zufrieden geben, wobei er die Schlauheit von Pampis verfluchte. Im nächsten Frühjahr machte er jedoch mit Pampis folgendes ab: "Pampis, ich werde dir zwei Scheffel Gold geben und dir helfen, den Jāņu kalns zu bearbeiten, aber dafür sollst du mir im Herbst das Untere von dem Ernteertrag geben und selbst das Obere behalten." Pampis war damit vollauf einverstanden, und sie blieben bei der Vereinbarung. Im nächsten Frühling pflügte der Teufel den Jāņu kalns frühzeitig um; Pampis kam mit seinem Saatkorb und säte Weizen aus. Im Herbst wogte das Weizenfeld und trug schwere Ähren. Als Pampis sich beeilte, den Weizen zu mähen, war auch der Teufel zur Stelle und mühte sich mit den Stoppeln ab, dass der Sand wirbelte. Als er aber sah, dass Pampis ihn zum zweiten Mal betrogen hatte, fluchte er wütend und verlangte von Pampis das Geld zurück, aber Pampis lachte nur darüber.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox