Velns rada vilkus / Per Teufel erschafft Wölfe

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Dobele
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Dievam bijis balts pinkains sunītis, Velnam nav bijis suņa. Velns domājis uztaisīt pats sev suni, bet vēl smukāku nekā Dievam. Domāts — darīts. Slotas kāts par mugurkaulu, degošas ogles par acim: suns drīz bijis arī gatavs. Bet par nelaimi, tikai nekustējies. Velns izmēģinājies gan šā, gan tā, bet nekā: suns nekust. Gājis, beidzot, pie Dieva pēc padoma. Dievs nu pamāca Velnu, lai sakot: "Vilks, puc Velns!" Tad kļūšot dzīvs. Nu Velnam padoms rokā. Viņš atnāk pie sava suņa un sauc: "Vilks, puc Dievs!" Suns nekust. Velns gan dusmojas, gan rājas, bet nekā: suns nekust un nekust. Tad pēdīgi tomēr mēģinājis un čukstot, tā klusītiņām, teicis: "Vilks, puc Velns!" Nu suns tūlīt bijis augšā un Velnam lielos. Velns pārbijies un bēdzis tā, ka dubļu pikas pa gaisu vien gājušas. Kur pēdu spēris, tur leja palikusi; kur dubļu pika kritusi, tur radies kalns. Agrāk, priekš tam, kalnu, lūk, nav bijis, jo Dievs bija zemi radījis līdzenu un jauku. Velns skrējis, skrējis, bet nekur nav varējis patverties, līdz iebēdzis tīrelī. Tur vilks pazaudējis Velna pēdas. Bet Velnu meklēdams, vilks vēl šo baltu dienu pa tīreli dzīvo. Un kā piemiņu no tiem laikiem, kad Velns viņu radīja, vilks līdz šim laikam vēl ir uzglabājis tik stīvu muguru, kā slotas kātu, un tik spīdošas acis, kā ogles. Gott hatte ein weißes, zottiges Hündchen. Der Teufel besaß keinen Hund. Da beschloss der Teufel, selbst, einen Hund zu machen, der aber noch schöner sein sollte als der Hund Gottes. Gedacht — getan. Ein Besenstiel diente (dem Hund) als Rückgrat, glühende Kohlen als Augen: bald war der Hund fertig. Aber zum Unglück rührte er sich nicht. Der Teufel versuchte dies und jenes, aber nichts zu machen: der Hund wollte nicht lebendig werden. Schließlich begab der Teufel sich zu Gott, um Rat zu holen. Gott belehrte den Teufel — er solle sagen: "Wolf: pack den Teufel!" Dann werde er schon lebendig werden. Jetzt hatte der Teufel einen guten Einfall. Er kehrte zu seinem Hund zurück und rief: "Wolf: pack Gott!" Aber der Hund rührt sich nicht. Der Teufel schilt, der Teufel flucht, aber der Hund bleibt leblos. Nun, schließlich will er doch noch einmal sein Glück versuchen und flüstert: "Wolf: pack den Teufel!" Da sprang der Hund sofort auf und dem Teufel an die Waden. Da erschrak der Teufel und ergriff die Flucht. Die Erdklumpen stoben nach allen Seiten. Wo sie hinfielen, dort entstanden Berge. Vorher hatte es keine Berge gegeben, denn Gott hatte die Erde schön und glatt erschaffen. Der Teufel lief und lief, bis er in einen großen Wald kam. Da verlor der Wolf seine Spur. Aber der Wolf sucht noch heute in den großen Wäldern nach dem Teufel. Und als Erinnerungsmahl aus der Zeit, da der Teufel ihn erschaffen hatte, hat der Wolf noch immer ein so steifes Rückgrat wie einen Besenstiel und so glühende Augen wie heiße Kohlen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox