Dievs un Velns rada dažādus kustoņus / Gott und der Teufel erschaffen verschiedene

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ērģeme
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens vīrs pabeidzis uzart papuvi, atjūdzis zirdziņu un to aizvedis uz aploku, kuŗā to ielaidis un tam ar apaušiem iesizdams uzsaucis: "Tagad eij pie Velna un pa siena laiku labi sabaŗojies, līdz tu man atkal būsi vajadzīgs!"

Zirgs visu siena laiku pavadījis aplokā savā vietā, barojies treknā zālē un padzēries pie avotiņa, kas atradies turpat aplokā. Pēc siena laika, kad vīram atkal vajadzējis zirga papuves kārtošanai, viņš gājis uz aploku, to pārvest un atradis savu pajūgu īsti atspirgušu. Bet kad viņš zirgam patlaban maucis apaušus galvā, trīs vīri pienākuši viņam klāt, sacīdami: "Neņem tu mūsu zirgu!"

"Tas nav jūsu, bet mans zirgs," vīrs atbildējis.

"Tas ir mūsu zirgs un paliks mūsu!" svešie tam draudēdami uzsaukuši. "Tādēļ neaizskar to, ja negribi lai mēs tevi vēl bargāki atraidam!"

"Bet es šo zirgu, sienlaikam sākoties, pats ielaidu šajā aplokā un tādēļ tas ir mans zirgs!" vīrs pretojies.

"Tas reiz gan bija tavs zirgs, tas tiesa, un tu viņu arī ielaidi še aplokā," svešie tam paskaidrojuši; "bet neaizmirsti, ko tu sacīji, kad zirgu aplokā ielaizdams, tam nomauci apaušus. Tu toreiz zirgam iesiti ar apaušiem un uzsauci: tagad eij pie Velna! Ar to tu zirgu atdevi citam saimniekam un no tā mēs viņu ieguvām par savēju."

Vīrs atcerējies, ka tiešām tā bija sacījis, un nemaz to nedomājis, ka ar šiem vārdiem varētu zaudēt savu zirgu. Bet tādēļ, ka viņam zirga bijis vajadzīgs, viņš lūdzis svešos, lai atdodot viņam viņa zirdziņu. Viņš tagad skaidri nopratis, ka šie vīri ir paši velni, jo tiem bijušas zirgu un gaiļu kājas.

"Tavu zirgu atdosim tev tikai tad, kad mums šovakar vēli savā klētiņā apsoli dot vakariņas," velni sacījuši.

"Došu, došu!" vīrs atbildējis.

"Labi, tad ņem savu zirgu un šovakar mēs pie tevis klētiņā būsim uz vakariņām. Bet ja tu mūs labi nepaēdināsi, tad nevien zaudēsi savu zirgu, bet arī savu dzīvību!"

Vīrs, savu zirgu uz māju vezdams, domājis: "Labi jau nu gan nebija, ka velniem apsolīju vakariņas, bet ko man bija darīt? Citādi viņi nebūtu atdevuši manu zirgu. Bet vai tad nu viņi visu manu pārtikas krājumu noēdīs?"

Vakarā, kad visi mājenieki aizgājuši gulēt, vīrs savā klētiņā gaidījis bīstamos viesus. Un tie arī drīz vien atnākuši. Vīrs tos lūdzis apsēsties pie galdiņa, uz kā bijis uzlikts liels trauks ar šķidru putru, otrs tāds pats trauks ar rūgušu pienu, bļodiņa ar sviestu un puskukulis rupjas maizes.

"Lūdzu, piesēsties un baudīt, ko Dievs man devis," viņš savādos ciemiņus uzrunājis.

"Mūsu klātbūtnē tu neizrunā mūsu ienaidnieka vārdu!" viens velns tam bargi uzsaucis.

"Tas, ko tu te uz galda esi salicis, nav ēdiens pēc mūsu garšas!" otrs velns sacījis. "Es gribu mucu gaļas!"

"Man dod toveri miltu!" otrs pavēlējis.

"Un man pūru asiņu!" pirmais piemetinājis.

"Man nav ne gaļas, nedz asinu, un miltu man vēl tikai drusku atlicies ar kuŗiem jāiztiek līdz šāgada maizei," vīrs izbijies atbildējis.

"Kad nevari mums dot tādas vakariņas, kādas prasām, tad sataisies uz miršanu!" velni tam uzsaukuši. "Mēs tavu dvēseli ņemsim līdz!"

"Ak, Dievs, palīdzi man!" Vīrs nopūzdamies klusu domājis. Tūliņ klētiņas durvīs parādījies kāds vecs vīrs, kam bijuši gaŗi un balti mati un tāda pati bārda un ļoti piemīlīga, bet cienīga seja. Tas bijis pats Dievs, kas vīra nopūtu bija dzirdējis un atnācis tam palīgā. Velni, Dievu ieraudzīdami, ļoti izbijušies un gribējuši aizmukt. Bet Dievs stāvējis taisni klētiņas durvīs un aizšķērsojis viņiem ceļu. Viņš par katru velnu nosacījis sevišķu spriedumu. Tam velnam, kas bija pieprasījis mucu gaļas, Dievs nosacījis: "Tu kāroji mucu gaļas, tādēļ topi par kaķi uz visiem laikiem!"

Un šis velns tūliņ pārvērties par kaķi un gar sienu uzmucis uz klētiņas augšu. Tam velnam, kas bija prasījis toveri miltu, Dievs nosacījis: "Tu gribēji toveri miltu, tādēļ topi par žurku uz visiem laikiem!"

Un otrs velns tūliņ pārvērties par žurku un pa klētiņas grīdas caurumu ielīdies zem klētiņas. Bet tam velnam, kas no vīra bija prasījis pūru asinu, Dievs devis šādu spriedumu: "Tu kāroji pūru asinu, tādēļ topi par asins sūcēju blakti uz visiem laikiem!"

Un trešais velns tūliņ pārvērties par blakti un ielīdis klētiņas sienas šķirbā. Tad Dievs uzrunājis vīru: "Tu mani sauci palīgā un es tev palīdzēju. Turpmāk nekad vairs nepiemini velna vārdu."

Sirmais vīrs tūliņ pazudis, bet vīrs nometies uz ceļiem un pateicies Dievam par izglābšanu.

Ein Mann hatte das Umpflügen seines Ackers beendet. Er schirrte das Pferd aus, brachte es auf die Koppel, gab ihm einen leichten Schlag mit dem Zaumzeug und rief ihm zu: "Geh jetzt zum Teufel und friss dich ordentlich rund, nach der Heumahd werde ich dich wieder nötig haben!"

Während der Heumahd lebte das Pferd auf der Koppel, und nährte sich vom fetten Gras und trank an einer kleinen Quelle, die auf der Koppel entsprang. Als die Zeit der Heumahd vorbei war, wollte der Mann sein Pferd von der Koppel holen. Er fand es gut erholt vor und wollte ihm schon den Zaum anlegen. Da traten auf einmal drei Männer auf ihn zu und sagten zu ihm: "Du sollst nicht unser Pferd nehmen!"

"Das ist doch nicht euer Pferd, sondern das meine!", Antwortete der Mann.

"Das ist unser Pferd und wird unser Pferd bleiben!", Riefen die Fremden und nahmen eine drohende Haltung ein. "Deshalb rühre es nicht an, wenn du vermeiden willst, dass wir noch eine andere Sprache mit dir reden!"

"Aber ich habe doch selbst dieses Pferd zu Beginn der Heumahd auf die Koppel gebracht, deshalb ist es doch mein Pferd!", Widersetzte sich der Mann.

"Das Pferd gehörte einmal dir, das ist wahr, und du hast es auch auf die Koppel gebracht," sagten die Fremden, "aber vergiss nicht, was du gesagt hast, als du dem Pferd das Zaumzeug abgenommen hast. Du hast ihm damals mit dem Zaum einen leichten Schlag gegeben und ihm zugerufen: "Geh jetzt zum Teufel!" Damit hast du das Pferd einem anderen Besitzer übergeben, von dem wir es bekommen haben."

Der Mann erinnerte sich nun daran, dass er jene Worte tatsächlich gesprochen hatte, ohne daran zu denken, dass er dadurch sein Pferd verlieren könnte. Aber weil er das Pferd nötig hatte, bat er die Fremden, es ihm zurückzugeben. Jetzt begriff er, dass die Fremden selbst Teufel sein mussten, denn sie hatten Pferde- und Hahnenfüße.

"Dein Pferd geben wir dir nur dann zurück, wenn du uns heute abend spät in deiner Klete (Vorratshaus) zu Abend bewirten willst," verlangten die Teufel.

"Das will ich tun, das will ich tun!" Antwortete der Mann.

"Gut, so nimm jetzt dein Pferd, heute abend aber werden wir uns in deine Klete zum Abendbrot einfinden. Solltest du uns jedoch nicht gut bewirten, so wirst du nicht nur dein Pferd, sondern auch dein Leben verlieren!"

Als der Mann sein Pferd nach Hause brachte, dachte er bei sich: "Gut war es wohl nicht, dass ich den Teufeln das Abendessen versprochen habe, aber was sollte ich denn sonst tun? Dann hätten sie mir ja mein Pferd nicht zurückgegeben. Aber werden sie denn wirklich meine ganzen Vorräte auffressen?"

Am späten Abend, als alle anderen Hausbewohner sich bereits schlafen gelegt hatten, erwartete der Mann ganz allein in seiner Klete die gefährlichen Gäste. Bald fanden sie sich ein. Der Mann bat sie, sich an einen kleinen Tisch zu setzen, auf den er eine Schüssel mit Grütze, eine andere mit sauerer Milch, ein Schüsselchen mit Butter und einen halben Brotlaib gestellt hatte.

"Nehmt bitte Platz und esst, was Gott mir beschieden," sprach er die merkwürdigen Gäste an.

"Du sollst nicht in unserer Anwesenheit den Namen unseres Feindes aussprechen!", schrie der eine Teufel ihn an.

"Das, was du hier auf den Tisch gestellt hast, ist kein Essen nach unserem Geschmack!", Sagte der andere Teufel. "Ich verlange einen Kübel mit Fleisch!"

"Und ich einen Kübel Mehl!", Rief der dritte.

"Und ich einen Kübel Blut!", Sagte der erste.

"Ich besitze kein Fleisch und kein Blut, und Mehl habe ich nur noch ganz wenig: Damit muss ich bis zur neuen Ernte auskommen," antwortete der Mann erschrocken.

"Wenn du uns kein solches Abendessen geben kannst, wie wir es verlangen, so bereite dich aufs Sterben vor!", Herrschten die Teufel ihn an. "Wir wollen deine Seele mitnehmen!"

"Ach Gott, hilf mir!", Dachte der Mann, indem er leise aufseufzte. In demselben Augenblick erschien in der Tür ein alter Mann mit langen weißen Haaren, der, ein liebes, jedoch Ehrfurcht gebietendes Gesicht hatte. Es war Gott selbst, der das Seufzen des Mannes gehört hatte und ihm zu Hilfe gekommen war. Als die Teufel Gott erblickten, erschraken sie sehr und wollten davonlaufen. Aber Gott stand in der Tür der Klete und verstellte ihnen den Weg. Dann verkündete er jedem von ihnen sein Urteilsspruch: Zu dem Teufel, der Fleisch verlangt hatte, sagte Gott: "Du hast einen Kübel Fleisch verlangt, deshalb werde für alle Ewigkeit zu einer Katze!"

Der dazu verurteilte Teufel verwandelte sich augenblicklich in eine Katze und verschwand auf den Boden. Zu dem Teufel, der das Mehl verlangt hatte, sprach Gott: "Du wolltest einen Kübel Mehl, deshalb werde für alle Ewigkeit zu einer Ratte!"

Der andere Teufel verwandelte sich augenblicklich in eine Ratte und verschwand durch ein Loch unter die Klete. Zu dem dritten Teufel, der einen Kübel Blut verlangt hatte, sprach Gott: "Du hast einen Kübel Blut begehrt, deshalb sollst du für alle Ewigkeit zu einer blutsaugenden Wanze werden!"

Und der dritte Teufel verwandelte sich augenblicklich in eine Wanze und kroch in eine Wandritze!

Dann sprach Gott zu dem Manne: "Du hast mich zu Hilfe gerufen und ich habe dir geholfen. Nenne in Zukunft nie mehr den Namen des Teufels."

Dann verschwand der grauhaarige Mann. Der Mann aber fiel auf seine Knie und dankte Gott für seine Rettung.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox