Velns noslēpj uguni / Der Teufel versteckt das Feuer

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lubeja
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Dievam iesākumā uguns nebijusi, Velnam bijusi. Dievs prasījis Velnam kādu dzirkstelīti, Velns nepielaidies ne uz to pusi ne. Bet kad Velns manīja, ka Dievs visai gribēja uguni dabūt, tad gudrinieks noslēpa uguni tā, ka cits neviens nezināja, vienīgi pats Velns. Dievs gudroja, gudroja, kur gan būtu varējis uguni tā noslēpt, ka ne pēdas vairs. Bet Velns zobojās: varot vai tūkstošiem gadu meklēt, ir tad šā nolikuma neuziešot! Dievs atteica: "Ja es tikai gribu, tad jau rītdien man būs uguns rokā!" un aizgāja. Velns no pakaļas noteica, vai nu tik lielība vien neiznākot! Bet tomēr, ticīgs nebūdams, ies raudzīt, ko gan Dievs darot. Aiziet — Dievs pašu laiku sien slieteni (mājiņu, kur vasaras laikā vāra ēdienu). Velns brīnīdamies vaicā: ko šis darīšot ar slieteni, kad šim neesot uguns? Dievs atteica: "Kad būs slietenis — būs uguns!" Velns aizgāja nodomādams: lai nu taisot vien, lai taisot, un noglabāja uguni vēl cietāk.

Bet ko Dievs darīja? Slieteni saslējis, pielasīja pulka vecu, sausu pūpēžu, sanesa slietenī krietnu čupu, paņēma divi brangas elkšņu rungas un sāka pūpēžus jozēt, ka putekļi vien pa gaisu griezās, kas par gabalu gluži izskatījās kā dūmi. Bet jau priekšlaikus Dievs slepeni bija nosūtījis cilvēku Velna tuvumā, lai noklausītos, ko tad Velns teikšot, kad redzēšot no šā namiņa dūmus kūpam. Labi! Kā nu Velns ieraudzījis no Dieva slieteņa dūmus kūpam, tā domājis, ka nu tiešām Dievam uguns rokā un sāk brīnīties, vēsmoties: "Ne, vai tas nav vienreiz gudrinieks! Es tak tā noglabāju uguni akmenī un tēraudā, lai neviens pats neuzietu, bet paraugi nu, ir tur viņš ir uzodis!" Dieva vēstnesis noklausījās un aizsteidzās steidzamo pie Dieva, izstāstīdams galu no gala, ko pie Velna dzirdējis. Tad Dievs tūliņ paķēra akmeni un tēraudu, sasita kopā un uguns bija rokā. Kā jau visas labas lietas, tā arī uguni Velnam atņēmis, atdeva cilvēkam. Velns tikai nevarēja vien pats uz sevi nosirstīties, ka uguni tik muļķīgi glabājis; bet neko darīt — kas Dievam rokā, to vairs neatdabūsi. Tā uguns vēl vienādi atrodas akmenī un tēraudā, kā ar Velna likumu toreiz ielikta.

Zu Beginn besaß Gott kein Feuer, aber der Teufel hatte es. Gott bat den Teufel wenigstens um ein Fünkchen, aber der Teufel wollte davon nichts hören. Als der Teufel aber merkte, dass Gott so sehr Feuer bekommen wollte, versteckte er es so, dass niemand außer ihm es finden konnte. Gott überlegte lange, wo der Teufel das Feuer versteckt haben mochte, dass es so gut wie spurlos verschwunden war. Aber der Teufel spottete nur: und wenn er auch tausend Jahre suche, das Feuer werde er nicht finden. Gott antwortete darauf: "Wenn ich nur will, so habe ich bereits morgen das Feuer gefunden!" Der Teufel aber rief ihm nach, er habe ja nur geprahlt. Da er jedoch seiner Sache nicht sicher war, wollte er sehen, was Gott machen werde. Er geht zu Gott und sieht: Gott ist gerade dabei, eine Sommerküche einzurichten

Da wunderte sich der Teufel und fragte Gott, was er denn mit einer Sommerküche machen wolle, wo er doch kein Feuer habe. Gott antwortete:

"Wenn ich meine Sommerküche fertig haben werde, dann werde ich auch Feuer haben." Der Teufel zog ab und dachte bei sich: "Soll er nur bauen, soll er nur bauen." Dann versteckte er das Feuer noch gründlicher.

Aber was tat Gott? Nachdem er die Sommerküche errichtet hatte, sammelte er viele reife Boviste und trug sie in die neu errichtete Sommerküche. Da begann er die Boviste mit zwei dicken Erlenstöcken zu schlagen, so dass der Sporenstaub aufwirbelte, der aus der Entfernung wie Rauch aussah.

Vorher hatte Gott schon einen Menschen in die Nähe der Behausung des Teufels geschickt, damit er belausche, was der Teufel beim Anblick des aufsteigenden Rauches aus der Sommerküche Gottes sagen werde. Gut! Als der Teufel den Rauch aus dem Schornstein Gottes aufsteigen sah, da glaubte er wirklich, dass Gott jetzt Feuer habe. Er begann sich zu wundern: "Nein, ist das nicht ein Schlaukopf! Ich habe das Feuer in Stein und Stahl versteckt, damit niemand es finden kann, aber er hat es doch aufgespürt!" Der Bote Gottes erzählte Gott, was er beim Teufel gehört hatte. Da ergriff Gott sogleich Stein und Stahl und schlug beide gegen einander: jetzt hatte er Feuer. Wie alle guten Dinge, die, er dem Teufel abgelistet hatte, übergab Gott auch das Feuer den Menschen. Der Teufel ärgerte über sich selbst, dass er das Feuer nicht geschickter versteckt hatte, aber es war nichts mehr zu machen — was Gott einmal in der Hand hatte, das war ihm nicht mehr zu entreißen. Das Feuer aber befindet sich noch immer im Stein und im Stahl — wo der Teufel es damals versteckt hatte.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox