Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Velns ar Dievu sanāca strīdū. Dievs teica, ka Velns nevarot to bluķi viņā piekalnē pavelt un Velns, ka šis varot, ja tikai gribot. Pēdīgi Velns aizgāja raudzīt, vai varēšot, vai ne. Pa gājiena galam Velns, lejā stāvēdams, sāka ap bluķi stīvēties, gan vēla, cēla, spieda pret kalnu, bet kā nekā, tā nekā. It kaunīgs Velns griežas atpakaļ. Dievs, jau labi zinādams, ka Velns nav pacēlis, sāka Velnu izsmiet: šis jau to labi zinājis, ka nekā neizdarīšot; būtu no kalna uz leju vēlis, tad gan.

"Kad es gribēšu, tad es apvelšu!" atteica Velns un aizgājis lūkoja, tā kā Dievs bija teicis. Un riktīgi! bluķis, tikai drusciņ iekustināts, nogāja terveļu — terveļiem no kalna lejā. Aizgājis lielījās uz Dievu, ka bluķi pavēlis. Dievs gan teica, ka vienīgi ar šā padomu; bet Velns tiepās melodams, ka pirmo reizi šis neesot gribējis un jau pašā iesākumā teicis, ka šis varot, ja tikai gribot.

Gott und der Teufel gerieten in Streit. Gott behauptete, der Teufel könne den Klotz, der an jener Bergseite liege, nicht von der Stelle bewegen. Der Teufel wiederum versteifte sich darauf, dass er es sehr wohl könne, wenn er es nur wolle. Schließlich ging der Teufel los, um auszuprobieren, ob er es schaffen konnte oder nicht. Der Teufel stellte sich unterhalb des Klotzes hin und begann sich um den Klotz zu mühen: er schob ihn, er stemmte sich dagegen, er drückte ihn, aber der Klotz war nicht von der Stelle zu bewegen. Beschämt kehrte der Teufel zu Gott zurück. Gott, der sehr wohl wusste, dass der Teufel den Klotz nicht von der Stelle bewegt hatte, lachte ihn aus: er habe schon gleich gewusst, dass der Teufel es nicht schaffen werde. Hätte er versucht, den Klotz den Berg hinunter zu rollen, dann wäre es sicher gelungen.

"Wenn ich gewollt hätte, hätte ich es schon geschafft!" Antwortete der Teufel, ging wieder an den Klotz und versuchte ihn nun so zu rollen, wie Gott es gesagt hatte. Und wahrhaftig Kaum angestoßen, rollte der Klotz polternd den Berg hinunter. Er kam zu Gott zurück, und prahlte, dass er den Klotz hinuntergerollt habe. Gott antwortete, er habe es ja doch nur mit seinem Rat geschafft, aber der Teufel wollte es nicht zugeben und log, dass er schon gleich zu Anfang gesagt habe, er könne es, wenn er nur wolle, und zuerst habe er es einfach nicht gewollt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox