Dievs ar Velnu kaitinās

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Velns dzīvojis vienā Daugavas atvarā un bijis liels draugs ar Altenes pilskungu. Velns nesis pilskungam naudu. Dievs sadusmojies, ka Velns ir draugs ar Altenes pilskungu. Viņš sviedis Velnam ar pērkonu, tā ka Velns bijis ar vienu sviedienu atvarā iestidzis līdz ausim dūņās, un tikai ar lielām mokām ticis ārā. Otrā naktī Velns aizgājis uz pilskungu un sūdzējis viņam, ka Dievs viņam iesviedis ar pērkonu un saplēsis katlu un nauda visa izbirusi. Kad vēlāk Velns nesis Altenes pilskungam naudu, Dievs iespēris tā Velnam, ka tas vairāk neprasījis (domāts — palicis beigts). Vēl tagad var redzēt, ka tai vietā, kur velns nosperts, ūdens vārās mutuļu mutuļiem. Tur var arī atrast spīdošus akmentiņus, kas pārvērtušies par tādiem no velna naudas.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox