Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Dzērbenes pagasts
Year of recording
Age of informant 42
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Tas bijis tais laikos, kad vēl neceltas istabas ar stikla logiem un ļaudis pa lielākai daļai dzīvojuši pirtīs un rijās.

Viena saimnieka rijā apmeties velns. Ļaudis vairs tur nevarējuši gulēt. Velns tos raustījis pie kājām un solījies sviest rijas krāsnī. Tā nu bijis jāguļ ļaudim uz kūtsaugšām un citur.

Bijis auksts rudens. Ļaudis patlaban ēduši kūtsaugšā vakariņas un runājuši, cik labi būtu bijis izgulēties pie siltas rijas krāsns. Te ienācis vecītis. Viņš bijis ar sirmu bārdu un matiem. Vecītis padevis labvakaru un prasījis vakariņas un naktsmājas. Saimnieks bijis labsirdīgs un sacījis, ka ēst jau gan varot dabūt, bet naktsmāja esot tikai šī aukstā kūtsaugša. Vecītis teicis, ka viņš esot redzējis rijā krāsni kuŗamies. Nu saimnieks izstāstījis, kas par vainu. Vecītis teicis, ka viņš tomēr iešot rijā gulēt, gan jau velns likšot mieru. Saimnieks negribējis ne par ko laist, bet kad vecītis neklausījies, atļāvis. Vecais viens pats aizgājis uz riju.

Divi jauni puiši norunājuši noskatīties, ko īsti vecais velnam padarīs. Viņi aizgājuši pie rijas durvim un caur šķirbu skatījušies. No sākuma viss bijis klusu. Tad uzreiz uz rijas krāsns kaut kas sakustējies. Rija kļuvusi sarkanā krāsā, un no krāsnaugšas nolēcis velns. Viņš piegājis pie gulētāja un to pamodinājis, sacīdams, lai vācoties prom, savādi iemetīšot rijas krāsnī. Vecais pasmējies un teicis, lai nelieloties, bet darot. Velns pārskaities un sagrābis veco aiz kājas, lai sviestu rijas krāsnī, bet nevarējis ne pakustināt.

Tad Dievs cēlies augšā un grābis velnu aiz astes. Tas redzējis, ka labi nebūs, un sācis lūgties. Bet vecītis, kas bijis pats Dievs, neklausījies un iesviedis velnu krāsnī. Atskanējis briesmīgs sprādziens. Biezi melni dūmi piepildījuši riju. Kad tie izklīduši, tad Dievs stāvējis gaismā. Tad gaisma izdzisusi, un Dievs licies gulēt. Puiši nu tik nopratuši, kas vecais ir, un devušies uz māju ar bailēm sirdī.

Otrā rītā vecais saucis saimnieku viņu pavadīt. Viņam esot kas sakāms. Dievs saimniekam pastāstījis par notikušo un teicis, lai ejot uz riju; ko tur atradīšot, tas viņam piederēšot. Saimnieks, ceļos krizdams, pateicies un gājis uz riju. Tur viņš atradis maisiņu ar naudu. Par šo naudu viņš uzcēlis pirmo dzīvojamo māju ar aizbīdāmiem logiem.

Es geschah noch zu der Zeit, als man keine Häuser mit Glasfenstern zu bauen wusste und die Leute mehr in Badstuben und Korn darren wohnten.

In der Korndarre eines Bauern hatte sich der Teufel niedergelassen. Die Leute konnten dort nicht mehr schlafen. Der Teufel zerrte sie an den Beinen und drohte, sie in den Darrofen zu werfen. So mussten die Menschen auf dem Stallboden schlafen.

Es war kalter Herbst. Die Leute verzehrten ihr Abendbrot auf dem Stallboden und sprachen dabei, wie schön es wäre, jetzt neben dem warmen Darrofen zu liegen. Da kam ein alter Mann herein. Er hatte graues Haar und einen grauen Bart. Der Alte bot guten Abend und bat um Abendbrot und Nachtlager. Der Bauer war ein gutmütiger Mann und sagte, er könne gern Abendbrot bekommen, aber schlafen müsse man auf dem kalten Stallboden. Der Alte sagte, er habe gesehen, dass im Darrofen Feuer brenne. Jetzt erzählte der Bauer, was es mit der Korndarre für eine Bewandtnis hatte. Da sagte der Alte, er wolle trotzdem in der Korndarre schlafen, der Teufel werde ihn schon in Ruhe lassen. Der Bauer wollte ihn für keinen Preis in die Korndarre lassen, aber als der Alte darauf bestand, gab er schließlich nach. Also ging der alte Mann allein zur Korndarre.

Zwei junge Burschen wollten sehen, wie der Alte mit dem Teufel fertig zu werden gedachte. Sie schlichen an die Korndarrentür und spähten durch die Ritze. Anfangs war alles still. Auf einmal bewegte sich etwas auf dem Darrofen. Die Korndarre wurde von einem roten Licht erfüllt, und der Teufel sprang vom Ofen herunter. Er trat an den Schläfer, weckte ihn und sagte ihm, er solle sich trollen, andernfalls werde er ihn in den Darrofen werfen. Der Alte lachte nur und sagte, er solle nicht so viel prahlen, sondern es tun. Da wurde der Teufel wild, packte den Alten am Bein und wollte ihn in den Darrofen werfen, konnte ihn aber nicht einmal bewegen.

Jetzt aber erhob sich Gott und packte den Teufel beim Schwanz. Der Teufel merkte, dass man mit ihm nicht scherzte und legte sich aufs Bitten. Aber der Alte, der Gott selbst war, hörte nicht auf ihn und warf ihn in den Ofen. Man hörte einen lauten Knall. Dichter Rauch breitete sich in der Korndarre aus. Als der Rauch sich verzogen hatte, stand Gott im Licht da. Dann erlosch das Licht und Gott legte sich schlafen. Erst jetzt begriffen die Burschen, wer der Alte war, und gingen mit Furcht im Herzen heim. Am nächsten Morgen bat der Alte den Bauer, ihn zu begleiten, er habe ihm etwas zu sagen. Gott erzählte dem Bauer, was geschehen war und sagte, er solle in die Korndarre gehen: was er dort finden werde, das solle ihm gehören. Der Bauer bedankte sich auf den Knien und eilte zur Korndarre. Dort fand er ein Säckchen mit Geld. Für dieses Geld erbaute er das erste Wohnhaus mit Fenstern, die zugeschoben werden konnten.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox