Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu / Gott tut den Menschen Gutes, der Teufel Schlechtes

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienam nabaga vīram sieva nedēļās nomirusi līdz ar bērniņu un viņam nebijis naudas, ko aizmaksāt šķesterim par zvanīšanu un par sievas un bērna paglabāšanu. Viņš vakara krēslā staigājis pa Burtnieku ezera malu un savā nodabā runājis: "Kaut jel kāds man aizdotu naudu, lai savu mūža biedreni pienācīgi varētu paglabāt!"

Tūliņ pēc tam kāds melns kungs pie viņa ieradies, it kā būtu izlīdis no zemes.

"Kādēļ tu tāds noskumis, mīļais draugs?" tas laipni jautājis.

Nabaga vīrs tam izstāstījis savu trūkumu un ka nezinot ne viena, kas tam aizdotu naudu.

"Es tev aizdošu naudu, bet kad tu man to atdosi?" kungs sacījis.

"Pēc viena gada es jums, cienīgs kungs, visu godīgi atdošu," nabaga vīrs priecīgs atbildējis.

"Labi. Pagaidi tepat mazu brītiņu, līdz es atnesīšu naudu!"

Kungs ātri aizgājis un pēc maza brīža atnācis ar veselu maisu zelta un sudraba naudas, ko iedevis nabaga vīram, kas par to ļoti izbijies un sacījis: "Cienīgs kungs, man vajaga tikai kādu mazumu naudas, bet tik lielu bagātību es nevaru pieņemt un arī nezinu, kur to likt."

"Ņem vien," kungs pamudinājis, "paglabā sievu, dzīvo ar naudu zaļi un izbaudi visus pasaules priekus. Naudu man vari atdot pēc desmit gadiem šajā pašā vietā un taisni šās pašas dienas vakarā."

Vīrs nu saņēmis arī naudu un naudas aizdevējs tūliņ aizsteidzies. Aizdevējs bijis pats Velns. Viņš tādēļ aizdevis vīram tik daudz naudas, ka cerējis, ka tas ar naudu iesāks izšķērdīgi un grēcīgi dzīvot, tad aizmirsīs Dievu, kā daudzi bagātie, un pēc desmit gadiem neiespēs aizmaksāt parādu, kādēļ Velns tad varēs paņemt viņa dvēseli. Bet Velns stipri vīlies. Vīrs no naudas maisa izņēmis tikai tik daudz naudas, cik sievas bēru izrīkošanai bijis vajadzīgs, un citu naudu apracis savā būdiņā zem klona, lai to zagļi nenozagtu. Viņam tas izlicies tā ērmoti, ka kungs, kas tik piepēži bija piestājies pie viņa, pēc tik maza brītiņa atnesis tik daudz naudas. "Diezin, vai tas būs bijis godīgs kungs," viņš prātojis. "Vai tikai tas nebūs bijis pats ļaunais, kas gribēja mani kārdināt uz ļaunu. Raudzīšu paņemto naudu sapelnīt un visu parādu pēc viena gada atdot, kā solījis."

Kad viņa sieviņa un bērniņš jau bija aprakti, tad vīrs vēl viens pats palicis pie kapa, un ieraudzījis tur kādu sirmgalvi stāvam.

"Paliec arī turpmāk dievbijīgs, nabaga vīrs," viņš sacījis. "Es redzēju, kas tas bija, kas tev aizdeva naudu, un zinu, kā tu ar šo naudu līdz šim esi prātīgi rīkojies. Ļaunais tev tādēļ pienesa tik daudz naudas, ka cerēja tevi pavedināt uz ļaunu un iegūt par savēju. Paliec dievbijīgs un neizšķērd dabūto naudu, bet pēc viena gada nosacītā vakarā atdod to aizdevējam atpakaļ un tu redzēsi, ka Dievs tev palīdzēs."

Pēc šiem vārdiem sirmgalvis, kas bijis pats Dievs, aizgājis. Nabaga vīrs patiesi dzīvojis dievbijīgi un neaizkāris ļaunā naudu, bet to, ko bērēm no tās bija atņēmis, pamazām nopelnījis un atkal ielicis Velna naudas maisā.

Pēc viena gada viņš nosacītā laikā naudas maisu stiepis uz ezera malu, bet ejot uznācis pērkona negaiss. Zibeņi šaudījušies pa gaisu. Naudas nesējs nostājies ezera malā un gaidījis aizdevēju, lai saņem to naudu. Tad uzreiz viņš redzējis, ka kāda galva izbāzusies no ūdens un uzsaukusi: "Atnāc rītvakar, jo tu redzi, ka tagad nevaru iziet no ezera!"

Bet tajā pašā acumirklī noticis briesmīgs pērkona spēriens un tajā vietā, kur galva bija parādījusies, ūdens šļakstējis augstu gaisā un izcēlušies melni un smirdoši dūmu mutuļi. Vīrs briesmīgi izbijies, un nevarējis ne no vietas kustēties. Tad tas pats sirmgalvis, ar ko pērn kapsētā bija sastapies pie sievas kapa, atkal viņam pienācis klāt un sacījis: "Tu redzēji, kā pērkons nupat nospēra naudas aizdevēju. Tagad šī nauda pieder tev, dzīvo un rīkojies ar to prātīgi, palīdzi tiem, kam palīdzības vajadzīgs." To sacījis, sirmgalvis aizgājis.

Vīrs naudas maisu stiepis uz māju, tur nometies ceļos un pateicies Dievam. Pērkona negaiss pēc lielā spēriena drīz vien pārgājis.

Einem armen Mann starb die Frau im Kindbett zusammen mit dem Neugeborenen. Er hatte jedoch kein Geld, um dem Küster für die Bestattung der Frau und des Kindes zu bezahlen. In der Abenddämmerung ging er am Ufer des Burtnieku ezers auf und ab und dachte bei sich: "Wenn doch jemand mir Geld leihen würde, damit ich meine Lebensgefährtin bestatten lassen kann wie es sich gehört."

Sogleich gesellte sich ein schwarzer Herr zu ihm, als wäre er plötzlich aus der Erde hervorgekommen.

"Warum bist du so betrübt, lieber Freund," fragte er liebenswürdig.

Der arme Mann erzählte ihm von seinem Kummer und sagte, er wisse niemand, der ihm Geld leihen könnte.

"Ich könnte dir Geld geben," sagte der Herr, "aber wann könntest du es mir zurückgeben?"

"Nach einem Jahr, Herr, werde ich es ihnen ehrlich zurückzahlen," antwortete froh der arme Mann.

"Gut. Warte hier ein Weilchen auf mich, ich werde gleich das Geld holen."

Der Herr eilte davon, und kehrte nach kurzer Zeit mit einem Sack voll Gold und Silbergeld zurück. Er übergab es dem armen Mann, der darüber sehr erschrocken war und sagte: "Verehrter Herr, ich brauche nur ein wenig Geld. Einen solchen Reichtum aber kann ich nicht annehmen, denn ich weiß nicht, wo ich es verwahren sollte."

"Nimm nur," ermunterte ihn der Herr, "bestatte deine Frau, gib das Geld ruhig aus, genieße die Freuden dieser Welt. Das Geld kannst du mir dann nach zehn Jahren an derselben Stelle und am Abend des gleichen Tages zurückgeben."

Der Mann nahm das Geld entgegen, und der Geldleiher eilte davon. Der Mann, der ihm das Geld geliehen hatte, war der Teufel selbst. Er hatte ihm nur deshalb so viel Geld gegeben, weil er hoffte, dass er jetzt ein verschwenderisches Leben in Saus und Braus beginnen und Gott vergessen würde, wie viele Reiche es tun. Dann würde er ihm nach zehn Jahren die Schuld nicht bezahlen können und der Teufel wäre seiner Seele sicher. Aber der Teufel hatte sich geirrt. Der Mann nahm nur so viel Geld aus dem Sack, wie er für die Bestattung seiner Frau benötigte. Den Rest vergrub er in seiner Hütte unter der Tenne, damit die Diebe es nicht stehlen konnten. Es kam ihm sonderbar vor, dass der Herr, der sich erst vor einigen Augenblicken zu ihm gesellt hatte, ihm gleich so viel Geld gegeben hatte. "Wer weiß, ob das ein ehrlicher Herr gewesen sein kann", dachte er. "Ob, es vielleicht nicht der Böse selbst gewesen ist, der mich in Versuchung führen wollte? Ich will doch versuchen, das geliehene Geld zu verdienen und die Schuld nach einem Jahr, wie ich versprochen hatte, zurückzuzahlen."

Nachdem seine Frau und das Kind beerdigt waren, blieb der Mann noch allein am Grabe zurück. Da sah er, dass auch ein alter grauhaariger Mann in der Nähe stand.

"Bleibe auch weiter gottesfürchtig, armer Mann, " sagte er, "ich habe gesehen, wer das war, der dir das Geld geliehen hat.

Bis jetzt bist du sehr vernünftig mit dem Geld umgegangen. Der Böse hat dir deshalb so viel Geld gegeben, weil er dich in Versuchung führen und deine Seele gewinnen wollte. Bleibe gottesfürchtig und verschwende nicht das geliehene Geld, sondern zahle es nach einem Jahr an dem vereinbarten Abend dem Geber zurück, dann wirst du sehen, dass Gott dir helfen wird."

Nach diesen Worten ging der Grauhaarige, der Gott selbst war, davon. Der arme Mann lebte gottesfürchtig und rührte das Geld des Bösen nicht an. Das Geld, das er für die Beerdigung aus dem Sack entnommen hatte, verdiente er nach und nach und legte es wieder in den Sack des Teufels zurück.

Als das Jahr um war, trug er an dem vereinbarten Abend den Geldsack zum Seeufer, aber unterwegs brach ein Unwetter los. Blitze zuckten in der Luft. Der Mann stellte sich am Seeufer hin und wartete auf den Geldgeber, um ihm das Geld zurückzugeben. Auf einmal sah er, dass jemand seinen Kopf aus dem Wasser hervorstreckte und ihm zurief: "Komm morgen abend wieder, denn du siehst ja, dass ich jetzt nicht aus dem See kommen kann!"

Aber in demselben Augenblick erdröhnte ein furchtbarer Donnerschlag. An der Stelle, wo der Kopf aus dem Wasser hervorgetaucht war, schwappte das Wasser hoch in die Luft, begleitet von schwarzem und übelriechendem Rauch. Der Mann erschrak so sehr, dass er sich nicht mehr von der Stelle bewegen konnte. Dann erschien aber derselbe Grauhaarige, dem er vor einem Jahr am Grab seiner Frau begegnet war. Er kam auf ihn zu und sagte: "Du hast ja gesehen, dass der Blitz den Mann, der dir das Geld geliehen hatte, soeben erschlagen hat. Jetzt gehört das Geld dir. Geh damit vernünftig um und hilf denen, die der Hilfe bedürfen." Nachdem der Alte so gesprochen hatte, verschwand er.

Der Mann schleppte den Geldsack wieder nach Hause, kniete sich hin und dankte Gott. Das Unwetter hat sich bald wieder verzogen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox