Cilvēks seko Dievam / Der Mensch folgt Gott

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ūziņi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Dievs ar Velnu reiz tiepušies, kuŗam pasaulē vairāk cilvēku pieder: vai Dievam, vai Velnam? Beidzot Dievs atteicis: "Ko tā var zināt? Bet iesim vienā naktī, kad visiem cilvēkiem vaļas, pa mājām noklausīdamies: kuŗās mājās pasakas teiks, tie piederēs man, kuŗās mīklas minēs, tie piederēs tev."

"Labi, izgājuši ziemas svētku vakarā, jo tad visiem ļaudim bijis vaļas. Iegājuši pirmās mājās, tur teikuši pasakas; iegājuši otrās, tur teikuši pasakas; iegājuši trešās, tur atkal pasakas un tā no vienas vietas vien. Ej, kur gribi, visur pasakas; tikai vienās pašās mājās, pa visu lielo gājienu, atraduši mīklas minam.

Gott und der Teufel stritten sich darüber, wem von ihnen bei den die meisten Menschen auf dieser Welt gehörten, Gott oder dem Teufel? Schließlich sagte Gott: "Das kann man so leicht nicht wissen. Aber wir wollen nachts, wenn alle Menschen Zeit haben, von Hof zu Hof gehen und die Menschen belauschen: wo Märchen erzählt werden, dort werden die Menschen mir gehören, wo dagegen Rätsel geraten werden, dort werden die Menschen dir gehören."

Gut, am Heiligabend machten sie sich auf den Weg, denn an diesem Abend hatten alle Menschen Zeit. Als sie auf den ersten Hof kamen, hörten sie, dass dort Märchen erzählt wurden; dasselbe war auch auf dem zweiten, dritten und allen weiteren Höfen. Geh wohin du willst: überall werden Märchen erzählt, nur auf einem einzigen Hof wurden Rätsel geraten.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox