Cilvēks seko Dievam

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Dievs ar Velnu saderējuši, kuŗu vairāk no viņiem ļaudis piesauc. Dievs teicis, ka viņu vairāk piesauc, bet Velns, ka viņu. Nu viņi abi gājuši. Dievs teicis: "Nāc šu, es tev pierādīšu, ka mani cilvēki piesauc vairāk."

Tā viņi nonāk, kur jauni ļaudis situši ripas. Kā viens sviež, tā otrs katrreiz atsit ripu, bet citi sauc: "Ak tu, Velns, kā trāpīja!" Tā reiz no reizes šie sauc. Velns atgādina, Dievam piegrūzdams: "Vai tu dzirdi, ka mani piesauc un tevi nemaz?" Bet Dievs teicis: "Pagaidi, pagaidi, nāks reize, kad mani sauks visi un tevi nemaz."

Kā nu sviež, kā viens labi atsit, tā ripa ietrāpī otram pa pieri, pārsit pieri un asinis tek kā tek. Nu visi saskrien un sauc: "Vai Dieviņ, vai Dieviņ, vai Dieviņ!"

Nu Dievs teic: "Vai nu tu dzirdi, ka mani piesauc vairāk kā tevi?"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox