Cilvēks seko Dievam

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reiz vienam vīram Dievs apgāza vezumu. Vīrs gribēja vezumu uzcelt, bet nevarēja, jo vezums bija ļoti smags. To redzēdams, Velns piegāja un uzcēla vezumu. Velnam vezumu ceļot, vīrs lādēja Velnu, ka tas tam apgāzis vezumu. Bet kad Velns bija vezumu uzcēlis, tad pateicās Dievam, ka Dievs tam palīdzējis vezumu uzcelt. To redzot, Velns projām iedams sacīja: "Palīdzi nu cilvēkiem! Kas dara labu, to lādē, bet kas dara sliktu, to slavē."

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox