Ūdens-māte / Die Mutter der Gewässer

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunpiebalga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie Jaun-Piebalgas Kāpuru kalna ezera atrodas Elku kalns. Minētā kalnā seņčiem bijusi ziedojama vieta. Arī kalna vārds un viņa dabīgais izskats to pašu liecina. Kad ziedojamo vietu izpostījuši, tad ļaudis, kas ezera apkaimē dzīvojuši, Elku kalnu tomēr par svētu turējuši. Vecie tēvi stāsta, ka agrāki tur 15. augustā ļaudis pa tūkstošiem gājuši ezerā peldēties un arī zirgus peldinājuši. Veco Jaun-Piebalgas baznīcu kaŗavīri kaŗa laikā esot nodedzinājuši, bet par to viņi visi esot ieskrējuši ezerā. Ap ezeru atrastas dažādas vecas lietas: dūči, nauda, saktis u.t.t. In der Nähe des Kāpuru kalna ezers (Raupenbergsee) in Jaunpiebalga befindet sich der Elku-kalns (Götzenberg). Auf diesem Berg hatten die Urväter eine Opferstelle. Der Name und das natürliche Aussehen des Berges legen ebenfalls davon ein Zeugnis ab. Nachdem die Opferstelle zerstört worden war, hielten die Menschen, die in der Nähe des Götzenberges wohnten, den Berg noch immer für heilig. Alte Väter erzählen, dass die Leute früher am 15. August zu Tausenden gekommen seien, um in dem See zu baden; sie ließen auch ihre Pferde in dem See schwimmen. Die alte Kirche von Jaunpiebalga haben die Soldaten im Kriege zerstört, dafür seien sie alle in den See getrieben worden. An den Ufern des Sees hat man verschiedene altertümliche Sachen gefunden: Messer, Geld, Fibeln usw.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox