Ūdens-māte

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Šis variants jau nodrukāts Baltijas Zemkopī, 1879, 13. Bet tur stāv, ka māsa ezera malā aptinusi ap kaklu baltu nēzdaudziņu un tad lēkusi ezerā, dziedādama: Iesaniru nirājos, iesalaidu ezerā. L. P.


Bijusi meita, Nira vārdā. To iemīlējis viņas pašas brālis un gribējis precēt; arī vecāki bijuši tā ar mieru. Bet Nira nevarējusi un negribējusi pie brāļa iet; tādēļ aizgājusi ezera malā, noģērbusies plika (tikai melnu zīdautiņu atstājusi gar kaklu) un ielēkusi ūdenī, dziedādama:

"Iesaniru nirājos, iesalaižu ezerā;
Ni bāliņa sieva būšu,
Ni māmiņas vedekliņa!"

Bet Dievs Niru, tikumības dēļ, izglābis no nāves: pārvērtis par putnu niru (peldētāju putns).

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox