Mājas-kungs / Der Haus-Herr

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Alsviķi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienudien Visukoka ciema (Alsviķu pag.) piecu saimnieku gani sadzina lopus Mellupes malā. Piecas ganu meitenes sanāca pie upuŗu akmeņa un apsēdās launagu ēst. Kad bija paēdušas, tad viena meitene sacīja: "Barosim arī mēs dieviņus, dosim viņiem launaga atliekas!" Citas meitenes bija mierā un viņas visas piecas sabēra launaga atliekas akmeņa dobumā, sacīdamas: "Ēdat, dieviņi, kas mums, tas jums!" Otru dienu pie akmeņa nonākdamas, meitenes redzēja, ka dieviņi visu, vakar pamesto barību pa nakti bija apēduši. Viņas arī šodien deva dieviņiem ikkuŗa savu daļu un tā tas gāja cauru vasaru. Bet tad nāca ziema, meitenes vairs ganos negāja un nevarēja dieviņiem ziedot. Bet meitenēm nebija miera, kad dieviņi palika bez upuŗiem. Viņas visas sarunājās un, paņēmušas ēdamo, aizgāja pie upura akmeņa. Bet sniegs un ledus bija piepildījis upuŗa akmeņa dobumu, tālab meitenes nosprieda ziedojumu parakt zem akmeņa. Viņas raka un strādāja, bet sniegs bija visai dziļš un zeme sasalusi. Meitenes nepaspēja gariņiem parasto upuri dot un gāja bēdīgas mājā. Mājā pārnākot viņas visas piecas bija prātā jukušas; dieviņi dusmodamies, ka nedabūja savu daļu, tām uzsūtīja trakuma slimību. Viņas dienu un nakti cita nerunāja un cita negribēja, kā iet pie lielā akmeņa dieviņiem upurēt. Tikko kāda no viņām tapa svabada, tā tūliņ skrēja ārā, salā, pa lauku, saukdama: "Mums jāiet pie dieviņiem, mums jāiet pie dieviņiem!" Meitenes, laikam, savu mūžu nebūtu ārstējamas, ja Pērkona ciema vecā, ļoti gudrā sieva, nebūtu drīzumā ataicināta meitenes glābt. Tikai ar lieliem upuŗiem, ar sviestu, pienu, gaļu un citām lietām viņa dieviņus apmierināja un meitenes izpestīja. No tā laika vairs nedz gani, nedz pieguļnieki nekad neiet pie upura akmeņa launagu turēt. Eines-Tages weideten die Hirten von fünf Bauern des Dorfes Visukoks (Gemeinde Alsviķi) ihr Vieh am Ufer der Mellupe. (upe= Fluß) Fünf Mädchen sammelten sich um den Opferstein und setzten sich hin, um ihr Frühstück zu verzehren. Als sie damit fertig waren, sagte die eine: "Wollen wir die Götterchen auch bewirten, wollen wir ihnen den Rest unseres Frühstücks geben." Die übrigen Mädchen waren einverstanden, und so schütteten, alle fünf die Überbleibsel ihres Frühstücks in die Höhlung des Steins, indem sie sagten: "Esst, ihr Götterchen, was unser ist, ist euer." Als die Mädchen am folgenden Tage wieder zum Stein kamen, sahen sie, dass die Götterchen alle Speise, die sie ihnen Tags zuvor hingelegt hatten, bei Nacht verzehrt hatten. Auch heute gaben sie deshalb jede den Götterchen ihr Teil, und so ging es den ganzen Sommer fort. Aber dann kam der Winter, wo die Mädchen nicht mehr das Vieh auf die Weide trieben und auch nicht mehr den Götterchenn opfern konnten. Allein es ließ innen keine Ruhe, dass die Götterchen ohne ihr Opfer blieben. Sie besprachen sich miteinander, nahmen ihr Essen und begaben sich zum Opferstein. Aber Schnee und Eis hatten die Höhlung des Opfersteins gefüllt, deshalb beschlossen die Mädchen, ihr Opfer unter dem Stein zu vergraben. Sie gruben und mühten sich ab, aber der Schnee war tief und der Boden gefroren. Sie konnten daher den Götterchen ihr gewohntes Opfer nicht geben und kehrten betrübt heim. Seit dem war allen fünfen der Verstand verwirrt. Die Götterchen, erzürnt, dass sie nicht ihr Teil bekamen, hatten sie mit Wahnsinn geschlagen. Tag und Nacht redeten und begehrten sie nichts anderes als zum großen Stein zu gehen und den Götterchen zu opfern. Sobald eine von innen frei wurde, lief sie sofort hinaus in die Kälte und rief: "Wir müssen zu den Götterchenn!" Die Mädchen wären wohl zeitlebens nicht geheilt worden, wenn man nicht eine alte weise Frau aus dem Dorf Pērkoni schleunigst zu Hilfe gerufen hätte. Nur mit großen Opfern an Butter, Milch, Fleisch und anderen Dingen gelang es ihr, die Götterchen zu beschwichtigen und die Mädchen zu befreien. Seitdem gehen weder Hirten noch Nachthüter je wieder zum Opferstein, um dort Frühstück zu halten.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox