Mājas-kungs

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Rindas pilī zviedru kaŗam nākot, esot sakŗautas visas dārgas mantas: nauda, zelta, sudraba lietas — lielā šķirstā un šķirsts nogremdēts Zvinguļa upes dzelmē, pie tā ceļa, kas no Egļu mājām uz Ventspili ved, pa labai rokai. Pēc tam ļaudis paši gājuši pie svētās liepas dievus lūgt, lai atgrieztu ienaidnieku. (Šī liepa atradusies pa kreisi roki netāli no tā ceļa, kas uz Virpi ved. Stāsta arī, ka liepa vēl tagad zaļojot. Arī manam tēvam šī liepa esot reiz rādīta.) Lūguši ilgi un ļoti sirsnīgi dievus un metuši zarus upē. Zari peldējuši pret straumi. No tam ļaudis vērojuši, ka lūgums paklausīts. (Pie liepas arī jaunākā laikā atrasti dažādi ziedojumi: prievietes un kas nekas cits vēl.) Bet zviedri tomēr Rindas pili nopostījuši un vēl nākuši taisni uz to vietu šurp, kur šķirsts gremdēts. Atnākuši līdz Asins valkam, bet tad notikuši brīnumi: visi zviedri piepēši apstulbuši un tādēļ griezušies atpakaļ.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox