Mājas-kungs / Der Haus-Herr

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant 93
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Mazpodnieka mājā, Zvārtavas pagastā, bī vecos laikos trīs priedes un pie tām mieloja Dievīnu. Tā jau viņi tur gadiem bī ap tām priedēm darīšies, kamē tas bī nācis mācītājam ausīs. Toreiz Gaujienā bī Ērvāginc (Heerwagen) par mācītāju un toreiz es ar biju biznīcā. Nu Ērvāginc no kanceles sauca, ka Mazpodnieka mājā tiekot liela elku dievība dzīta pie trīs priedēm un viņč šodie iešot un tās priedes nocirtīšot. Kas nu gribot, lei nākot līdza. Nu visa draudze aizgāja Ērvāginam līdza un mācītāš papriekšu noturēja īsus dievārdus un ta vēlēja, lei cērtot priedes no. Bet nevienc neķērās klā. Ta nu Ērvāginc pats ņēma ciri rokā un trīs reiz iecirta priedē. Nu citi ar saklupa riņķī un tas bī vienc redzējienc, ka priedes bī zemē. Un ka tu, dēls, dzirdētu, kā viņas šņākdamas krākdamas nogāzās! Auf dem Mazpodnieki-Hof in Zvārtava standen in alten Zeiten drei Kiefern, unter denen dem Gottchen geopfert wurde. Seit Jahren waren ihm dort Opfergaben gebracht worden, bis es schließlich dem Pfarrer zu Ohren kam. Damals war in Gaujiena der Pfarrer Heerwagen, und an dem Tag war auch ich in der Kirche. Heerwagen rief von der Kanzel, dass man auf dem Mazpodnieki-Hof Götzendienst treibe und dass er noch heute kommen und die drei Kiefern fällen werde. Wer wolle, könne mitkommen. Die ganze Gemeinde folgte ihrem Pfarrer. Nach einem kurzen Gebet befahl er die Kiefern abzuhauen, aber niemand rührte sich. Da ergriff Heerwagen selbst die Axt und versetzte dem Stamm drei Hiebe. Jetzt stürzten sich alle auf die Kiefern und nach einigen Augenblicken lagen sie auf der Erde. Hättest du nur gehört, mein Sohn, wie sie mit Rauschen und Krachen niederfielen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox