Mājas-kungs

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Mazpodnieka mājā, Zvārtavas pagastā, bī vecos laikos trīs priedes un pie tām mieloja Dievīnu. Tā jau viņi tur gadiem bī ap tām priedēm darīšies, kamē tas bī nācis mācītājam ausīs. Toreiz Gaujienā bī Ērvāginc (Heerwagen) par mācītāju un toreiz es ar biju biznīcā. Nu Ērvāginc no kanceles sauca, ka Mazpodnieka mājā tiekot liela elku dievība dzīta pie trīs priedēm un viņč šodie iešot un tās priedes nocirtīšot. Kas nu gribot, lei nākot līdza. Nu visa draudze aizgāja Ērvāginam līdza un mācītāš papriekšu noturēja īsus dievārdus un ta vēlēja, lei cērtot priedes no. Bet nevienc neķērās klā. Ta nu Ērvāginc pats ņēma ciri rokā un trīs reiz iecirta priedē. Nu citi ar saklupa riņķī un tas bī vienc redzējienc, ka priedes bī zemē. Un ka tu, dēls, dzirdētu, kā viņas šņākdamas krākdamas nogāzās!

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox