Vilce

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Saimnieks ar bīš dzirdēš, ka esot tādas vilces, kas naudu nesot, un kā nu šis braucis uz Rīgu, tā ar nodomāš, ka tāda esot jānopirkot, kas naudu nesot. Nu saimnieks nopircis ar naudas vilci un šī bīsi papīrā ievīstīta. Saimnieks braucis uz māju un pa ceļam šim iekārējies redzēt, kāda tā vilce izskatās, un šis nu vīstīš papīru vaļā un ka atvīstīš, ta redzēš, ka papīrā ir ogle. Saimnieks pārskaities, jo šis domāš, ka šo Rīgas kungi piekrāpuši, un iesviedis ogli grāvī un braucis čartādams uz māju.

Nākošā gadā akal saimnieks braucis uz Rīgu un ka ticis da tai vietai, kur nosviedis ogli, ta redzēš, ka tur ir vesela čupa naudas. Nu saimnieks sagrābis naudu un ar visu vilci vedis uz māju.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox