Vilce / Vilce

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteru pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz viens saimnieks Rīgā nopircis vilci. Pārdevējs teicis saimniekam, kad tas vilci mājā pārvedīšot, tam katru rītu būšot jāsakot: "Velns tavā sirdī, velns manā sirdī!" un tad vilce saimniekam visu labu pienesīšot.

Kad saimnieks atbraucis mājā un bijis vilci klētī novietojis, tad sācis pārdomāt par Rīgas kunga vārdiem un nolēmis ar velnu nesasieties. Otrā rītā saimnieks aizgājis uz klēti un teicis: "Velns tavā dirsā, velns manā dirsā!"

Tūliņ arī vilce aizskrējusi. Kad saimnieks vakarā uz klēti gājis, tad atradis vienu apcirkni pilnu ar dažādiem mēsliem. Tas bijis vilces darbs.

Nākamā rītā saimnieks teicis tā, kā Rīgas kungs pavēlējis. Kad vakarā saimnieks uz klēti gājis, tad atradis labu tiesu svešu graudu savā apcirknī. No tās dienas saimnieks uz vilci teicis tā, kā Rīgas kungs pavēlējis.

Einmal hatte ein Bauer in Riga eine Vilce gekauft. Der Verkäufer beriet ihn: wenn er die Vilce nach Hause gebracht habe, dann solle er jeden Morgen sagen: "Der Teufel in deinem Herzen, der Teufel in meinem Herzen!" Dann werde die Vilce ihm Gut und Geld ins Haus schleppen.

Als der Bauer nach Hause kam, brachte er die Vilce in sein Vorratshaus. Er dachte über die Worte des Rigaer Herrn nach und beschloss, sich lieber mit dem Teufel nicht einzulassen. Am nächsten Morgen betrat der Bauer das Vorratshaus und sprach:

"Der Teufel in deinem Hintern, der Teufel in meinem Hintern"

Die Vilce lief gleich davon. Als der Bauer am Abend wieder sein Vorratshaus betrat, fand er Unrat in dem Verschlag für Getreide. Das war Vilces Werk.

Am nächsten Morgen sprach der Bauer so, wie der Rigaer Herr ihm befohlen hatte. Am Abend fand er in seinem Vorratshaus eine Menge Getreide. Von dem Tag an sprach der Bauer zu der Vilce so, wie der Herr in Riga ihn gelehrt hatte.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox