Vilce / Vilce

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Bilskas pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Plāņu pagasta Breiķeļa mājā ir mazs Bērzu kalniņš, pār kuŗu naktīs skrējušas vilces. Vilces bijušas dažreiz pusotras asis gaŗas. Galvas gals tām bijis resns un tieva, gaŗa aste. Vilces skrējušas pirkstīdamas un aizskrējušas uz vijciemiešiem. Veci ļaudis stāstījuši, ka tās izskrienot no krāšmatas (akmeņu kaudzes). Auf dem Breiķeļi-Hof in Plāņi befindet sich ein kleiner Hügel, der Bērzu kalniņš (Birkenhügel), über den abends immer Vilces geflogen seien. Die Vilces waren mitunter gut anderthalb Klafter lang. Das Kopfende war dick, der Schwanz lang und dünn. Die Vilces flogen in die Richtung nach Vijciems.

Alte Leute erzählen, dass die Vilces aus Steinhaufen hervorfliegen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox